สัมมนา MARKETING ONLINE : การตลาดออนไลน์อย่างไรให้การซื้อต่อเนื่อง และ เผยเทคนิคการ สร้างธุรกิจออน ไลน์อย่างมืออาชีพ

หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
เพื่อช่วยให้ผู้ที่จะเข้ามาธุรกิจออนไลน์ ได้พบการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธีและมีลูกค้า ทำให้ มียอดขายเพิ่มขึ้น และ ซื้อซ้ำ
วันที่จัดงาน
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560ลงทะเบียน 12.30 น. เริ่มเรียน เวลา 13:00-16:00น.

หัวข้ออบรมสัมมนา
– ภาพรวมของการทำตลาดออนไลน์ ในปี 2560- วิธีทำการตลาดใน Page Facebook / Youtube และ Line@

– หลักวิธีการเลือกสินค้ายังไงให้โดนใจคน- รู้ลึกถึงแนวโน้มและความต้องการของตลาด

– เผยเคล็ดลับ 5 ข้อในการเลือกหุ้นส่วนที่ทำให้สามารถสร้างยอดขายหลักล้านได้

– มีความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจแบบ Leverage

วิทยากร
– วิทยากร  Coach TOP และ Coach MAII                                                                                                                                                  สอนจากประสบการณ์จริงในการทำธุรกิจออนไลด์และมีรายได้ต่อเดือนเกิน 1ล้านบาท
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
– มนุษย์เงินเดือนที่มีฝันอยากเป็นเจ้าของกิจการ- เจ้าของธุรกิจที่ต้องการต่อยอดธุรกิจครอบครัว หรือ ต้องการสร้างธุรกิจตัวเอง

– เจ้าของกิจการที่เพิ่งเริ่มธุรกิจยังขาดเสาหลักทิศทางในการเดิน

– อาชีพอิสระที่ต้องการสร้างรายได้อย่างมั่นคง

– นักศึกษาที่ต้องการมีรายได้ตั้งแต่ก่อนจบมหาลัย

สถานที่จัดงาน
ณ ตึกจามจุรี สแควร์ MRT สามย่านชั้นG หน้า ธ.ไทยพาณิชย์
Spread the love