นายหน้าขายบ้านอิสระยุค4.0 อาชีพที่สอง…ที่ใช่

นายหน้าขายบ้านอิสระยุค4.0 อาชีพที่สอง...ที่ใช่
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
จัดขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจอยากทำอาชีพเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ได้รู้จักกับอาชีพนายหน้าขายบ้านอิสระ ที่เริ่มต้นจาก0 เเต่ประสบความสำเร็จได้ในยุค 4.0

วันที่จัดงาน
19 สิงหาคม 2560
หัวข้ออบรมสัมมนา
นายหน้าขายบ้านอิสระยุค4.0 อาชีพที่สอง…ที่ใช่-ใช่สำหรับคุณไหม

-ใช่สำหรับใครบ้าง

-รายได้ไม่จำกัดอย่างไร

-ออกเเบบการทำงานได้เอง

-เป็นนายตัวเองได้อย่างไร

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
ผู้ที่สนใจอาชีพอิสระ อยากมีรายได้เพิ่ม ต้องการเป็นอิสระจากงานประจำไม่ต้องมีวุฒิการศึกษา

ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ

ทำงานประจำอยู่ ก็สามารถทำได้

สถานที่จัดงาน
ซ.หมู่บ้านทิพวัล 1 ซอย 21 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการเทศบาลนครสมุทรปราการ 10270

Spread the love