การประเมินราคาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยทักษะผสมผสานเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอนาคต

 

หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

1.มีความรู้ ความเข้าใจถึงวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกในการผลิต

2.มีความรู้ ความเข้าใจถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่าง การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

3.มีความรู้ ความเข้าใจการประเมินต้นทุนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

วันที่จัดงาน
23 ก.พ. 61
หัวข้ออบรมสัมมนา

1. การออกแบบชิ้นส่วนพลาสติกเพื่อการผลิต

2. เทคนิคการประเมินต้นทุนการสร้างชิ้นส่วนพลาสติก

3. การตัดสินใจเลือกแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกให้เหมาะสมกับกำลังการผลิต

4. การประเมินต้นทุนการสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

วิทยากร
วิทยากรสถาบันไทย-เยอรมัน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
นักลงทุน เจ้าของกิจการ, ผู้จัดการ, วิศวกร, ช่างเทคนิค และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก หรือผู้ที่สนใจทั่วไปด้านแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
สถานที่จัดงาน
โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ
Spread the love