โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Standard)

 

โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Standard)

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561

ข่าวดี…สำหรับผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ที่ต้องการยกระดับธุรกิจให้มีมาตรฐาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์

กิจกรรม

วันที่ 9 มี.ค. 61 Kickoff Seminar “Local Franchise Roadmap”
วันที่ 14 มี.ค. 61 Announcement ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมทางเว็บไซต์ www.dbd.go.th
วันที่ 21 มี.ค. 61 Networking Activity กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจเเนวทางการพัฒนาศักยภาพธุรกิจและสร้างพันธมิตรเครือข่าย
วันที่ 23 – 24 ก.ค. 61 Group Assessment Activities & Showcase Learning ดูงานธุรกิจต้นแบบที่มีการบริหารจัดการที่ดี
วันที่ 15 พ.ค. – 15 ก.ค. 61One on One Consulting on Site ที่ปรึกษาเข้าให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ ณ สถานประกอบธุรกิจรายละ 2 ครั้ง
วันที่ 22 มี.ค. – 11 เม.ย. 61 Standard Assessment ประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพการบริหารจัดการ ณ สถานประกอบธุรกิจ
วันที่ 10 ก.ย. 61 The Certification Date & Success Case Study รับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมแสดงศักยภาพธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพฯ
ประโยชน์ที่ได้รับ

ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
เพิ่มโอกาสทางธุรกิจจากการสนับสนุนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สามารถสร้างอาชีพให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ว่างงาน ทำให้เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เป็นบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล
เป็นผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ โดยมีแฟรนไชส์ซีแล้ว
เป็นเจ้าของกิจการ หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของกิจการ
มีความตั้งใจและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาโครงการ
ไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับ DBD Franchise Standard ปี 2559 และ 2560

สิทธิประโยชน์

ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สามารถใช้เครื่องหมาย DBD Franchise Standard ในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
ออกบูธงานแฟร์ฟรี เช่น Thai Franchise & SME Expo, Smart SME Expo, Thailand Franchise & BusinessOpportunity (TFBO) เป็นต้น
ได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ เช่น เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า , วารสารต้นสายปลายทางธุรกิจเป็นต้น

หมายเหตุ ได้รับหลังจากผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพฯ เเล้วเท่านั้น

กำหนดการงาน Kickoff Seminar
วันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ห้องทิพวรรณบอลรูม ชั้น L โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี

บรรยายพิเศษเรื่อง “สถานการณ์แฟรนไชส์” โดย ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ประธานที่ปรึกษา บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
แนะนำรายละเอียดการดำเนินงานยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ปี 2561 โดย ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล
เสวนาหัวข้อ “ Local Franchise Roadmap” โดย คุณศรีวรรณ อมรพูนชัย แบรนด์ก๋วยเตี๋ยวแม่ศรีวรรณ ,คุณวาทิต ประสมทรัพย์ แบรนด์น้ำหอมกัลยา,คุณวิบูลย์ วงสกุล แบรนด์อินทนิล ดำเนินการเสวนาโดย ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนเเปลงตามความเหมาะสม

สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด สอบถามโทร.02-1019187 (คุณเบล) ประสานงาน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 02-1019187 (คุณเบล) ประสานงาน

เจ้าของโครงการ : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ – http://www.thaifranchisecenter.com/seminar/show.php?etID=11991

Spread the love