โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร 4.0 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ปราจีนบุรี (กบินทร์บุรี) วันที่ 29-31 มี.ค.61

#อบรมฟรี โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร 4.0 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ปราจีนบุรี (กบินทร์บุรี)

วันที่ 29-31 มี.ค.61

Spread the love