แพทเทิร์นสไตล์ที่เปลี่ยนไปตามแฟชั่นเทรนด์ในยุค 4.0”20-23 ก.พ. 61

แพทเทิร์นสไตล์ที่เปลี่ยนไปตามแฟชั่นเทรนด์ในยุค 4.0” ( FASHION TRENDS VS MODERN PATTERN IN A MODERN DAY)
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้มีความเข้าใจ ในระบบดับความแตกต่างของตลาด และกลุ่มเป้าหมายในแต่ละตลาด2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการออกแบบและขั้นตอนการพัฒนาในตลาดแฟชั่น

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการสร้างแพทเทิร์นที่เหมาะสมกับตลาดในปัจจุบัน

วันที่จัดงาน
วันที่ 20, 21 และ 23 กุมภาพันธ์ 2561 รวม 3 วัน
หัวข้ออบรมสัมมนา

•ทำความเข้าใจกับระดับความแตกต่างของตลาด,รวมถึงความแตกต่างของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละตลาดแฟชั่นเครื่องนุ่งห่มในโลก•การออกแบบ และขั้นตอนการพัฒนาในแต่ละตลาดแฟขั่นเครื่องนุ่งห่มที่แตกต่างกัน

•การสร้างแพทเทิร์นที่เหมาะสมกับแต่ละตลาดแฟชั่นเครื่องนุ่งห่มในปัจจุบัน

วิทยากร

– อ. จิตรา มั่งมา Fashion Designer เจ้าของแบรนด์ห้องเสื้อ จิตรา โคลเซ็ท (Chitra’s Closet)- อ. ณัฐมณฑ์ วุฒิภัทรอารีย์ Fashion Designer เจ้าของแบรนด์ Phiory

– อ. สันติชัย ศรีสงคราม Fashion Designer บริษัท บอดี้แวร์ จำกัด

– อ. มิตรธิดา ชาญทวีคุณ Fashion Designer เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า Label31

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา

– แฟชั่นดีไซเนอร์- เจ้าของธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่น

– ช่างแพทเทิร์น

สถานที่จัดงาน
ณ ห้องอบรม ชั้น 2 อาคารศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Thai-IDC) ซ.ตรีมิตร ถ.พระรามที่4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Spread the love