เชิญท่านที่สนใจเข้าเรียนครอสพื้นฐานการเทรดหุ้น เงิน สกุลเงิน ทอง น้ำมัน ในตลาดต่างประเทศฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

เชิญท่านที่สนใจเข้าเรียนครอสพื้นฐานการเทรดหุ้น เงิน สกุลเงิน ทอง น้ำมัน ในตลาดต่างประเทศฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
เราต้องการให้ผู้ที่สนใจลงทุนเทรดตลาดต่างประเทศได้รู้จักกับเครื่องมือ ที่ใช้ในการเทรด การวิเคราะห์ และ ให้เข้าใจถึงทฤษฏีและลงมือปฏิบัตไปพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญ จนได้รับความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้สามารถนำความรู้และการฝึกปฏิบัติกลับไปพัฒนาและนำไปใช้ให้ได้ผลจริง เพื่อ ให้ประสบความสำเร็จตามจุดหมายที่ตั้งใว้*****   ความสำเร็จของคุณ คือ ความสำเร็จของเราเช่นกัน *****

วันที่จัดงาน
กำหนดการอบรมวันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เวลา 10.00-16.00 น

สถานที่จัดอบรม อาคาร ALMA LINK หลังเซ็นทรัลชิดลม

หัวข้ออบรมสัมมนา
– สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับตลาดต่างประเทศ-ศึกษาเครื่องมือ  วิธีการ ใช้งาน และการวิเคราะห์ ในตลาดต่างประเทศ

-การวางแผน การบริหาร การเงิน ใช้ในการลงทุน

-วินัยการเทรด

ครอสนี้เหมาะสำหรับ

-ผู้ที่มีความสนใจและต้องการศึกษาข้อมูลการเทรดในตลาดต่างประเทศ

-ผู้ที่สนใจลงทุนเทรดในตลาดต่างประเทศแต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ

-ผู้ที่หาโอกาสทางธุรกิจ การลงทุน ทีี่มีค่าใช้จ่ายน้อยผลตอบแทนที่ดี

-นักลงทุนที่ต้องการลงทุน และใช้เงินลงทุนไม่มาก

วิทยากร
อาจารย์ประจำสถาบัน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
แต่งกายสุภาพ ไม่สวมรองเท้าแตะเตรียม โน๊ตบุค หรือ ไอแพท และสมุดจด

สถานที่จัดงาน
อาคาร ALMA  LINK ข้างหลังเซ็นทรัลชิดลม
Spread the love