#อบรมฟรี เรื่อง “คว้าโอกาสตลาดผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2018”  20 ก.พ. 61

#อบรมฟรี เรื่อง “คว้าโอกาสตลาดผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2018”
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร Thai Food Heritage ชั้น 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

*รับจำนวนจำกัด

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ข้อความ

📌 เปิดวิธีคิด !! เรียนรู้เทรนด์อาหารในปี 2018

 อบรมฟรี >> เรื่อง “คว้าโอกาสตลาดผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2018” ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคาร Thai Food Heritage ชั้น 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ …. สมัครด่วน!! รับจำนวนจำกัด…

Download รายละเอียดและใบสมัคร >> http://www.nfi.or.th/datas/files/61_marketing_20_2_61.pdf

สมัคร online ได้ที่ >> http://www.nfi.or.th/register-seminar.php

Spread the love