“อนาคตเศรษฐกิจไทย…ก้าวไกลด้วยเกษตรนวัตกรรม” 22 ก.พ. 61

หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนยุคใหม่ที่สนใจในเรื่อง เกษตรนวัตกรรม
วันที่จัดงาน
22 กุมภาพันธ์ 2561
หัวข้ออบรมสัมมนา
“อนาคตเศรษฐกิจไทย…ก้าวไกลด้วยเกษตรนวัตกรรม”
วิทยากร

คุณสมประสงค์  พยัคฆพันธ์ (ประธานคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย)

คุณภัทรพล  จันทร์คำ (อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีฯ)

คุณปฤณ  จำเริญพาณิช (กรรมการบริษัท อินดัสเตรียล รีโวลูชั่น จำกัด)

คุณภัทราภรณ์ กันยะมี (กรรมการผู้จัดการบริษัท เดอะ ลิตเติ้ล ออนเนี่ยน แฟคทอรี่ จำกัด)

คุณณัฐวุฒิ เผ่าปรีชา (เจ้าของผลิตภัณฑ์ผลไม้กรอบเพื่อสุขภาพ Wel-b)

คุณวิลาสินี  โฆษิตชัยวัตน์ (เจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากข้าว VOWDA)

คุณวิริยา  พรทวีวัตน์ (เจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทผักเม็ด BioVeggie)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
ผู้ที่สนใจในเรื่องการเกษตร
สถานที่จัดงาน

ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

Spread the love