สัมมนาฟรี ไขข้อข้องใจ มนุษย์เงินเดือนกรอกภาษี

#สัมมนาฟรี ไขข้อข้องใจ มนุษย์เงินเดือนกรอกภาษี
ไขก๊อกทุกข้อสงสัย เสริมความมั่นใจการยื่นภาษีด้วยเคล็ดลับการกรอก ภ.ง.ด. 90 และ 91 อย่างง่าย
วันที่ 22 ก.พ.61 เวลา 18.00-20.00 น.
วันที่ 27 ก.พ.61 เวลา 18.00-20.00 น.
วันที่ 10 มี.ค..61 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ K-Expert Center ชั้น 2 อาคารจามจุรีสแควร์

ไขข้อข้องใจ มนุษย์เงินเดือนกรอกภาษี ไขก๊อกทุกข้อสงสัย เสริมความมั่นใจการยื่นภาษีด้วยเคล็ดลับการกรอก ภ.ง….
K-EXPERT.ASKKBANK.COM
Spread the love