อบรมหลักสูตร ปลุกพลังสร้างความเชื่อมั่น สำหรับพนักงานขาย

 

พนักงานบริการ และพนักงานทั่วไป ที่ต้องการสร้างความเชื่อมั่นใน

ตนเอง ว่าเราทำได้และประสบความสำเร็จยั่งยืน เน้นกิจกรรม

 

หลักการเเละเหตุผล

อุปสรรคของนักขายนั้นมีอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้า ทำเล ตัวสินค้า สภาพเศรษฐกิจ และอื่นๆอีกมายมาย แต่หากจะมองให้ลึกลงไปแล้ว อุปสรรคที่แท้จริงนั้นก็คือ ตัวของนักขายเองที่ขาดพลัง แรงจูงใจ และเทคนิคในการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

การปลุกพลังในตนเองเพื่อให้เกิดความมั่นใจ เกิดทัศนคติที่ดี เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เทคนิคใหม่ๆ จึงเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จในการขาย

วัตถุประสงค์

 เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ดึงศักยภาพของตนเองออกมาได้มากขึ้น

 สร้างทัศนคติในด้านบวกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 เรียนรู้การวางแผนการทำงาน และการวางเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

 เสริมเทคนิคการขายและทัศนคติในการบริการ

หัวข้ออบรม

·     กิจกรรม “เปิดสมอง เปิดใจ”

·     ศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเรา

·     การรับรู้ตนเองทางบวก (เพิ่มพลังทางกาย ทางปัญญา ทางใจ)

·     การมองปัญหาอย่างมีทางออก

·     การเข้าใจงานและลูกค้า

(รูปแบบการฝึกอบรมโดยรวม) การบรรยาย กิจกรรม ระดมสมอง WORKSHOP

 

ราคาสุดพิเศษ เพียงท่านละ 3,500 บาท (ปกติราคาเต็ม 3,900 บาท)

วิทยากรมืออาชีพ อาจารย์ภานุพันธ์ รัตนโชติ

วันที่อบรม 3 เมษายน 2561 เวลา 9.00-16.00น.

สถานที่อบรม:เดอะคอนเน็คชั่น ติดรถไฟฟ้า MRT ลาดพร้าว
ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ติดต่อ Email: Inwtraining.sale@gmail.com
Tel: 098-820-9929

Line: @InwTraining
Www.INWTraining.com

พัฒนาบุคลากร ด้วยการฝึกอบรม ในราคาที่คุ้มค่า

หากสนใจหลักสูตรนี้เป็น In house training สอบถามใบเสนอราคาได้ที่ Email.inwtraining.sale@gmail.com

Spread the love