หลักสูตร “กลยุทธ์พัฒนาสินค้าเจาะตลาดการค้า CLMVภาคตลาดเวียดนาม+จีน”

 

 หลักการเเละเหตุผล

สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนการสร้างแบรนด์

และประยุกต์ใช้การตลาด 4.0 (Branding & Marketing 4.0) เพื่อสร้างโอกาสการขายภายใน

และขยายตลาดสู่ต่างประเทศ จำเป็นต้องทำอย่างไรเพื่อป้องกันอำนาจของแบรนด์สินค้าคู่แข่งขัน และยังเป็นการครองส่วนแบ่งการตลาดให้เหมาะสมกับสินค้า

 วัตถุประสงค์

1.   สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์

2.   องค์ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การสร้างและรักษา “แบรนด์” Branding & Marketing 4.0

3.   สร้างโอกาสการขายภายในและขยายตลาดสู่ต่างประเทศ…

4.   เข้าใจโครงสร้างตลาด AEC และ CLMV

5.   เทคนิคการผลักดันสินค้าไทยเข้าตลาดเวียดนามและจีน ได้อย่างไร

 หัวข้อการอบรม / สัมมนา

เวลา 9.00 – 10.15 น.   บรรยายเรื่อง “Products Concept & Positioning

What / Why Product Concept to Target group

How to Product Development & Produce Line

Summarize with Lean Canvas

Brand Design to Royalty

เวลา 10.15 – 10.30 น.   พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.30 – 12.00 น.   บรรยายเรื่อง “Market Segment & Structure”

Branding & Marketing 4.0 to Marketing Structure

Price Structure “Cost or Price” important?

Distribution Channel

Analysis with Business Model Canvas

เวลา 12.00 – 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 14.30 น.   บรรยายเรื่อง “AEC and CLMV Market”

AEC & CLMV Marketing Structure

 How a Thai Products Potential?

Focus Vietnam and China Market

เวลา 14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 14.45 – 16.30 น.  บรรยายเรื่อง “How to Export?”

What a Harmonized Code?

INCOTERMS 2010 and Payments

Price Structure for setup a Retail-Price

Buyers/Importers Analysis

Workshop : Product Branding and Export

เวลา 16.30 – 17.00 น.  ถาม-ตอบ แชร์ประสบการณ์เพิ่มเติม

 ผลได้รับหลังอบรม

เกิดความเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จ ของการพัฒนาผลิตภัณฑืตลิดจนผลักดันสินค้าเข้าตลาดทั้งภายในและต่างบ 

เน้นไปยังกลุ่มประเทศ CLMV และจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดเวียดนาม สามารถนำกลยุทธ์ Branding & Marketing 4.0 

สร้างการขายในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง เพียงท่านละ 3,200 บาท (ปกติราคาเต็ม 3,500 บาท)

วิทยากรอาจารย์ขวัญ วรเกษมสันต์

วันที่อบรม  2 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-16.00น.

สถานที่อบรม: เดอะคอนเน็คชั่น ติดรถไฟฟ้า MRTลาดพร้าว
ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ติดต่อ EMAIL: INWTRAINING.SALE@GMAIL.COM
TEL: 098-820-9929

LINE: @INWTRAINING

 WWW.INWTRAINING.COM

พัฒนาบุคลากร ด้วยการฝึกอบรม ในราคาที่คุ้มค่า

หากสนใจหลักสูตรนี้เป็น IN HOUSE TRAINING สอบถามใบเสนอราคาได้ที่ EMAIL.INWTRAINING.SALE@GMAIL.COM

Spread the love