สนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

สนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

หัวขอในการอบรม

 • การทักทาย การสอบถามทุกข์-สุขดิบ การอำลา
 • การแนะนำตนเองและผู้อื่น 
 • การแนะนำผู้อื่น
 • คำแสดงความยินดีที่ได้รู้จัก
 • การให้และขอข้อมูลส่วนบุคคล 
 • การขอบคุณ 
 • การขอโทษ 
 • การถามเวลา 
 • การถามทิศทาง 
 • การสอบถามเรื่องสุขภาพ 
 • การพูดคุยเกี่ยวกับสภาพอากาศ
 • การเสนอให้ความช่วยเหลือ 
 • การขอร้อง 
 • การแสดงความคิดเห็น
 • การกล่าวชมเชย 
 • การเชิญ 
 • คำและสำนวนอื่น ๆ ในชีวิตประจำวัน 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง เพียงท่านละ 3,000 บาท (ราคาเต็ม 3,500 บาท)

วิทยากรมืออาชีพ จากสถาบัน INWTRAINING


ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน


ติดต่อ EMAIL: INWTRAINING.SALE@GMAIL.COM
TEL: 098-820-9929

 

Line: @InwTraining

Www.INWTraining.com
พัฒนาบุคลากร ด้วยการฝึกอบรม ในราคาที่คุ้มค่า

หากสนใจหลักสูตรนี้เป็น In house training สอบถามใบเสนอราคาได้ที่ Email.inwtraining.sale@gmail.com

Spread the love