จิตสำนึกรักองค์กร&สร้างแรงจูงใจการทำงาน

หลักการเเละเหตุผล

   ปัจจุบันผู้บริหารส่วนใหญ่ต้องการที่จะให้พนักงาน มีความผูกพันธ์กับองค์กรมากขึ้้น เนื่องจากการปฎิบัติตัวเองของพนักงานไม่ค่อยมีความรักต่อองค์กร ไม่มองว่าองค์กรเป็นเสมือนบ้านของตัวเองเหมือนในอดีต ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างเช่น การมีทัศนคติเชิงลบต่อองค์กร การมองเห็นเเต่ข้อเสียขององค์กรเพียงด้านเดียว เป็นต้น

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

 1. ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้และเข้าใจในกระบวนทำงานแบบ เชิงบวก                 

2. มนุษย์สัมพันธ์กับการทำงานเป็นทีม                                                               

 3. กฎทองของมนุษย์สัมพันธ์กับความสุขในการทำงาน 

หัวข้อในการอบรม 

 • การทำงานที่มีความสุขเป็นอย่างไร
 • เข้าใจตนเอง เข้าใจเพื่อนร่วมงาน เข้าใจหัวหน้า-ลูกน้อง
 • เข้าใจองค์กร
 • องค์กรสำคัญอย่างไรต่อเรา
 • การเป็นพนักงานที่ดีต่อองค์กร
 • อุปสรรคในชีวิตและการทำงาน
 • ปลุุกพลังในการทำงาน
 • สร้าง LIFE BALANCE ให้การทำงานทุกวันมีความสุข
 • แนวคิดการสร้างแรงจูงใจให้การทำงานที่มีความสุข
 • การบริหารคนหลาย Gen คนต่างวัย ทำงานร่วมกันได้
 • WORKSHOP แบ่งกลุ่มฝึกปฎิบัติ
 • สรุปการเรียนรู้และถามตอบ

  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานทั้งองค์กร ผู้ที่สนใจทัวไป

ราคาพิเศษอย่างยิ่ง เพียงท่านละ 3,500 บาท ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไปเพียง ท่านละ 3,000 บาท


วิทยากรมืออาชีพ อาจารย์ภาณุพันธ์ รัตนโชติ
วันที่อบรม 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00-16.00น.


สถานที่อบรม: เดอะคอนเน็คชั่น ติดรถไฟฟ้า MRT ลาดพร้าว
ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน


ติดต่อ EMAIL: INWTRAINING.SALE@GMAIL.COM
TEL: 098-820-9929

LINE: @INWTRAINING
WWW.INWTRAINING.COM

พัฒนาบุคลากร ด้วยการฝึกอบรม ในราคาที่คุ้มค่า

หากสนใจหลักสูตรนี้เป็น IN HOUSE TRAINING สอบถามใบเสนอราคาได้ที่ EMAIL.INWTRAINING.SALE@GMAIL.COM

 

Spread the love