สัมมนาการลงทุน แฟรนไชส์อินทนิล (ThaiFranchise Meet Up #5)

สัมมนาการลงทุน แฟรนไชส์อินทนิล (ThaiFranchise Meet Up #5) สัมมนา ThaiFranchise Meet Up #5 ครั้งแรกของไทยที่ ผู้ซื้อแฟรนไชส์…

สัมมนาออนไลน์ แนะนำอาชีพโมเดลธุรกิจออนไลน์ยุคใหม่

สัมมนาออนไลน์ แนะนำอาชีพโมเดลธุรกิจออนไลน์ยุคใหม่ นี่คือคอร์สัมมนาการเรียนรู้.... ทางธุรกิจออนไลน์ที่จะสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับคุณ…

สัมมนาฟรี สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา

ขอเชิญนักวิ่ง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนักกีฬาและผู้ที่ออกกำลังกาย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ เรื่อง…
,

อบรมฟรี วิชาชีพ 6หลักสูตร เขตยานนาวา

ระหว่างวันที่ 5 มี.ค.- 9 พ.ค.61 อบรมวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00-15.00น. จำนวน 5หลักสูตร โดยอบรมหลักสูตรละ…

เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนบริจาคโลหิต

เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนบริจาคโลหิต หรือต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆ เพื่มเติม โทร. 022564300 หรือ…

ก้าวเข้าสู่การบริหารจัดการองค์กรโดยดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ

เตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่การบริหารจัดการองค์กรโดยดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ เครื่องมือที่ช่วยเปลี่ยนผ่านจากการบริหารองค์กรระบบ…

mBot Start Learning เข้าใจพื้นฐาน เข้าใจหุ่นยนต์

"mBot Start Learning เข้าใจพื้นฐาน เข้าใจหุ่นยนต์" **สำหรับนักเรียนหรือบุคคลทั่วไปอายุระหว่าง 13-18 ปี…