ไขข้อข้องใจ มนุษย์เงินเดือนกรอกภาษี

ไขก๊อกทุกข้อสงสัย เสริมความมั่นใจการยื่นภาษีด้วยเคล็ดลับการกรอก ภ.ง.ด. 90 และ 91 อย่างง่าย

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จาก K-Expert

 

K-Expert Workshop “ไขข้อข้องใจ มนุษย์เงินเดือนกรอกภาษี”

 

หัวข้อ
• รู้จักรายได้และค่าลดหย่อนของตัวเอง
• รวบรวมเอกสาร
• เรียนรู้เงื่อนไขและสิทธิ์
• เริ่มกรอก ภ.ง.ด.
• รับคืน / ชำระเพิ่ม


วิทยากร
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก K-Expert ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารกสิกรไทย ที่ผ่านการอบรมวุฒินักวางแผนการเงิน (CFP)

เหมาะสำหรับ
ผู้ที่กำลังจะยื่นแบบ ภงด. 90/91


(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ E-mail: k-expert@kasikornbank.com

https://k-expert.askkbank.com/ActivitySeminar/Seminar/Pages/K-ExpertWorkshop_TaxFiling.aspx

Spread the love