เทคนิคการจัดเก็บเอกสาร และบริหารข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E-FILING

22 มีนาคม 2561


เทคนิคการจัดเก็บเอกสาร และบริหารข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E-FILING

หลักการเเละเหตุผล/วัตถุประสงค์

 • ก้าวสู่…MODERN OFFICE ในยุค THAILAND 4.0
 • บริหารข้อมูลและจัดเก็บเอกสารด้วย COMPUTER อย่างเป็นระบบ
 • วางโครงสร้างระบบจัดเก็บเอกสาร เพียงแค่ใช้โปรแกรม MICROSOFT OFFICE
 • ลดค่าใช้จ่าย.. ในการซื้อ SOFTWARE ราคาแพง
 • หมดปัญหา? จำชื่อไฟล์ที่ตั้งไว้ไม่ได้ เอกสารสูญหายฝึกปฏิบัติ : Work shop E-Filing (ผู้เข้าอบรมนำโน๊ตบุ๊คมาด้วย)

หัวข้อการอบรม / สัมมนา

 • ความรู้เบื้องต้นเพื่อการบริหารระบบเอกสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 • การบริหารงานเอกสารยุคสารสนเทศ และการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
 • COMPUTER และระบบเครือข่ายขั้นพื้นฐานที่ควรทราบก่อนการใช้งานระบบ NETWORK
 • การเก็บเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดการไฟล์ (FILE) และโฟลเดอร์    (FOLDER) ให้สอดคล้องกับวิธีการค้นหาเอกสารอย่างรวดเร็ว
 • เทคนิคการสร้างระบบการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบปฏิบัติการ (OPERATING SYSTEM)
 • โครงสร้างการจัดเก็บ FILES ในคอมพิวเตอร์และการทำ INDEX อย่างเป็นระบบ
 • เทคนิคการใช้ COMPUTER NETWORK เพื่อสร้างรูปแบบและการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพผ่านการสร้างเอกสารแบบ WEB
 • การสื่อสารในองค์กรด้วยการใช้ COMPUTER NETWORK และการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างเป็นระบบ
 • เทคนิคการใช้และบริหาร TECHNOLOGY ภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ – INFORMATION NETWORK SYSTEM – KNOWLEDGE MANAGEMENT
 • ระดับการใช้ข้อมูลใน NETWORK และการทดลองจัดการข้อมูลให้ค้นหาได้ง่าย และมีมาตรฐานเดียวกัน
 • ปัญหาในการจัดเก็บเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์และวิธีการแก้ปัญหาวิเคราะห์
 • MODERN OFFICE (การประยุกต์ใช้กับแนวทางบริหารสำนักงานยุคใหม่)
 • ภาคปฏิบัติ (WORK SHOP)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง เพียงท่านละ 3,900 บาท

ประวัติและประสบการณ์

 • อาจารย์นพพร หมื่นหนู

อาจารย์สอนพิเศษ

 • ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ความรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์และวางกลยุทธ์ทางการตลาด
 • ดูแลควบคุมงานด้านสื่อออนไลน์
 • วิเคราะห์การตลาดภายใน/ภายนอกองค์กร
 • ออกแบบและวางแผนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
 • คัดสรรและสัมภาษณ์บุคลากรเข้าทำงาน

 

ฟรี เอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน


*กรุณาแจ้งว่าดูข้อมูลจาก www.allthaitraining.com