หลักสูตร TRAIN THE TRAINER สร้างวิทยากรมืออาชีพ!!NEW!!


หลักการเเละเหตุผล

 • หลักสูตรสร้างวิทยากรมืออาชีพนี้ เป็นหลักสูตรในการสร้างวิทยากรในองค์กร ให้สามารถถ่ายทอดงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานโดนเน้นหลักการในการนำเสนอ และศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน จนถึงการพัฒนาบุคลิกภาพในระหว่างการพูด และเทคนิคการเขียนหลักสูตร จนสามารถก่อให้เกิดผลสำเร็จ ในการพูดแต่ละครั้ง โดยเน้นการให้ความรุ้ ตัวอย่าง และการปฏิบัติจริงของผู้เข้าร่วมเข้าร่วมรับการอบรม

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในการเป็นวิทยากร
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกการพูดหน้าชุมชน  และสร้างบุคลิกภาพในการพูดให้มีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ความเข้าใจมาปฏิบัติงานได้จริง อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรม

ส่วนที่หนึ่ง ข้อคิด ควรคำนึงถึง

 • ปรับทัศนคติในการเรียนรู้เรื่องการเป็นวิทยากร
 • เสริมสร้างความพร้อมก่อนลงสนาม
 • เทคนิคการวิเคราะห์ผู้ฟังก่อนนำไปสอน
 • การเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ และการปรับระดับคิดในการนำเสนอ
 • 15 นาทีแรกในการสอนงาน

ส่วนที่สอง  ศิลปะการสอนงานและเทคนิคในการนำเสนอ

 •  บุคลิกภาพการพูดหน้าชุมชน
 • ศิลปะการสื่อสารอย่างได้ผล
 • เทคนิคการเรียกร้องความสนใจจากผู้ฟัง
 • พูดดี หรือ พูดไม่ดีอะไรเป็นตัววัด
 • สิ่งที่ไม่ควรทำในขณะพูด
 • เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการประเมินผลหลังการสอน
 • การพูดโดยไม่มีการเตรียมตัว
 • ฝึกล็อกสายตาผู้ฟัง
 • การนำเสนอต่อหน้าชุมชน
 • การสรุป และ ตอบคำถาม

 เหมาะสำหรับ

 • หัวหน้างาน  ผู้ที่ทำหน้าที่สอนงาน หรือผู้สนใจทั่วไป

วิทยากรคุณภาพ  

อาจารย์ประกาศิต  สพฤกษ์ศรี

 • บรรยายภาคทฤษฎี แบบการทอล์คโชว์(จูงใจให้เห็นคุณค่า)

เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านฝึกอบรม”ต่ำกว่า 14 ปี และได้ศึกษาในด้านกระบวนการคิดการสร้างสำนึกและทัศนคติทางด้านการสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานให้ได้ประสิทธิภาพ ภาวะผู้นำ เทคนิคการพูดหน้าชุมชน เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอาจารย์พิเศษสอนของมหาลัยต่างๆ เช่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต

ราคาพิเศษอย่างยิ่ง เพียงท่านละ 3,500 บาท (ราคาเต็ม 4,500 บาท)

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป เหลือเพียงท่านละ 3,000 บาท

วันที่อบรม 12 ธ.ค.60-13 ธ.ค.60 (อบรม 2 วัน) เวลา 9.00-16.00น.

สถานที่อบรม :

 • โรงแรมย่าน สุขุมวิท

ฟรี เอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน


*กรุณาแจ้งว่าดูข้อมูลจาก www.allthaitraining.com

Tel : 092-7147157