นักขายโดนใจลูกค้า

ราคา 3900 บาท


หลักการและเหตุผล:
         การตลาดในตอนนี้มีการแข่งขันที่สูงมาก มีสินค้าจากค่ายต่างๆ ออกมาให้เลือกมากมาย รวมถึงช่องทางการตลาดที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ดังนั้น เมื่อพูดถึงการขาย คนส่วนใหญ่จะนึกถึงพนักงานขาย เพราะพนักงานขายต้องเป็นด่านแรกที่สัมผัสกับลูกค้าโดยตรง ทั้งยังทราบถึงความต้องการและปัญหาต่างๆ ของลูกค้า สามารถนำมารายงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า สร้างความพึงพอใจเป็นที่มาของการเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท ดังนั้น จึงต้องพัฒนาฝึกฝนพนักงานขายให้ทำงานเชิงรุกอยู่ตลอดเวลา เพื่อชิงส่วนแบ่งตลาดให้เป็นที่หนึ่ง

วัตถุประสงค์:

 • ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา สามารถดึงศักยภาพในการเป็นนักขายออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ และรู้วิธีการเอาชนะใจลูกค้าได้เป็นอย่างดี

หัวข้อหลักสูตร:

 • คุณสมบัติของนักขาย
 • สูตรสำเร็จในการขายด้วย SMART
 • การทำงานเป็นทีม
 • สาเหตุความล้มเหลวของนักขาย
 • การชนะใจลูกค้าโดยการสร้างความเชื่อถือให้ลูกค้าไว้วางใจ
 • ขั้นตอนการขายเชิงรุก
 •  ปิดการขายอย่างไรให้ได้ยอดขายตามเป้าหมาย

วิธีการอบรม:

 • การบรรยาย/ การระดมสมอง/ กิจกรรมเกม

ระยะเวลาการอบรม: 1 วัน

 • ผู้เข้ารับการอบรม: พนักงานขายทั่วไป/ พนักงานขายประกันชีวิต/ พนักงานขายประกันวินาศภัย/ ตัวแทนขายตรง/ บุคคลทั่วไป

วิทยากร: อาจารย์นุชรี วงศ์สุนทร

 • วิทยากรอิสระ
 • อดีตเลขานุการผู้บริหารระดับสูงในองค์กรเอกชน
 • ผู้ชำนาญการด้านฝึกอบรม โดยนำความรู้ทางทฤษฎีและประสบการณ์ตรงกว่า 12 ปีที่ได้รับจากการทำงานมาประยุกต์ใช้ในการอบรมสัมมนา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง
 • เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าภายใต้แบรนด์ devaaura

ประวัติการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • กำลังศึกษาต่อ STAMFORD INTERNATIONAL UNIVERSITY

ผ่านการอบรมหลักสูตร

 • กลยุทธ์เลขานุการมือขวาผู้บริหาร เมื่อปี 2550
 • เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิผล เมื่อปี 2550
 • การวางแผนกลยุทธ์ เมื่อปี 2551
 • การสื่อสารทางธุรกิจ เมื่อปี 2551
 • English General Conversation เมื่อปี 2552
 • Complaint Management & Service Communication เมื่อปี 2552
 • ก้าวสู่จุดสุดยอดด้วยการทำงานเชิงรุก เมื่อปี 2552
 • การเป็นวิทยากรฝึกอบรมในองค์กร เมื่อปี 2552
 • ผู้นำทีมที่ทรงประสิทธิผล เมื่อปี 2552
 • เทคนิคการทำ Training Road Map และการวางแผนเพื่อเปลี่ยนพัฒนาบุคลากร เมื่อปี 2553
 • การบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหาร เมื่อปี 2553
 • Functional Competency เมื่อปี 2555
 • Training Road Map เมื่อปี 2555
 • กลยุทธ์การให้บริหารที่เป็นเลิศ เมื่อปี 2556
 • การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (Systematic Problem Solving & Decision Making) เมื่อปี 2556

ราคาสุดพิเศษวันนี้ 3900 บาท เหลือเพียง ท่านละ 3510 บาท เท่านั้นด่วน!!!

สถานที่จัดอบรม : เดอะ คอนเนคชั่น ติด MRTลาดพร้าว


*กรุณาแจ้งว่าดูข้อมูลจาก www.allthaitraining.com