Service Excellence

การสร้างสรรค์บริการสู่ความเป็นเลิศ เหนือความคาดหวังของลูกค้า

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560  |  โรงแรมแมนดาริน

________________________________________

ในปัจจุบัน การทำงานบริการ ต้องใช้พลังใจ พลังกาย ความรู้ ความสามารถ มากกว่าในอดีตมาก เพราะลูกค้ามีความต้องการ และมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ในมุมของผู้ให้บริการ ควรสร้างสมดุลชีวิตทำงานอย่างมีความสุข และฉลาดในการใช้ชีวิต เพราะเมื่อพนักงานมีความสุข ลูกค้าก็จะสัมผัสได้ถึงบริการที่ได้สดชื่น พร้อมรอยยิ้มที่สดใสจากพนักงานในองค์กร กุญแจสำคัญในการสร้างบริการที่เป็นเลิศอยู่ในมือท่านแล้ว ปัญหาคือ ท่านไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นและสร้างสรรค์บริการดีๆ ให้ลูกค้าอย่างไร ให้เราช่วยท่านสร้างคุณภาพบริการที่สุขใจทั้งผู้ให้ และชื่นใจทั้งผู้รับ

วัตถุประสงค์ของการอบรม

 • เพื่อเพิ่มทักษะการบริหารบริการอย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้
 • เพื่อปรับระดับคุณภาพบริการให้เป็นเลิศ
 • เพื่อให้ผู้เข้าเรียนสามารถประยุกต์ความรู้ ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิผล

หัวข้อการอบรม

 • องค์ประกอบที่ทำให้การบริการน่าประทับใจ
 • วิธีเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการ
 • การปรับทัศนคติเพื่อสร้างการบริการให้เป็นเลิศ
 • การเรียนรู้ เทคนิควิธีพัฒนาและบริหารจัดการอารมณ์ (EQ) ด้วยรอยยิ้ม
 • Workshop: คิดเชิงบวก สร้างโอกาสและสร้างความสุขในงานบริการ
 • ปัจจัยที่ส่งผลทำให้การบริการไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
 • รูปแบบและพฤติกรรมต่างๆ ที่เป็นสัญญาณให้ลูกค้าไม่พึงพอใจในบริการ
 • แนวทางการรับฟัง และแก้ปัญหาเมื่อมีข้อตำหนิในการให้บริการ
 • ติดตามการให้บริการลูกค้า รู้ทันปัญหา และเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับลูกค้า
 • การรับฟังลูกค้า ด้วยความเข้าใจกับลูกค้า
 • การสร้างความรู้สึกที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า
 • Workshop: การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการให้บริการ
 • วิธีการค้นหาจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาบริการของตัวเรา
 • การกำหนดแผนพัฒนาทักษะการให้บริการเฉพาะบุคคล
 • ถาม-ตอบ จากประสบการณ์จริงของวิทยากร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้จัดการ หัวหน้า และพนักงานฝ่ายบริการลูกค้า ลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจ

วิทยากร

ทวีวรรณ กมลบุตร ปัจจุบันเป็น Coach for Performance Coaching วิทยากร นักเขียนและที่ปรึกษาด้านบริการ CEM ให้กับธุรกิจ ทั้งภาครัฐและธุรกิจเอกชน ท่านมีประสบการณ์ในสายงานที่หลากหลาย อาทิเช่น Trainer & Coach, Customer Service, Marketing

________________________________________

โปรโมชั่นพิเศษ!

สมัครพร้อมกัน 5 ท่าน จ่ายเพียง 4 ท่าน

หรือลดทันที 10% สำหรับการสมัครพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป

รับคูปองส่วนลด 500 บาท สำหรับใช้ในการสมัครครั้งต่อไป เมื่อชำระค่าลงทะเบียนภายใน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

*ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากรฉบับที่ 437*

________________________________________

หลักสูตรอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 • ปลุกพลังคนทำงานเพื่อความสำเร็จขององค์กร (18 ตุลาคม 2560)
 • สู่ความเป็นเลิศ “เลขานุการบริหาร 4.0” (18 ตุลาคม 2560)
 • เทคนิคการตรวจนับสต๊อคสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (19 ตุลาคม 2560)
 • เทคนิคการสื่อสารและการเจรจาต่อรองที่เป็นเลิศ (19 ตุลาคม 2560)
 • การใช้กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลแบบ 360 องศาอย่างประสบผลสำเร็จ (7 พฤศจิกายน 2560)
 • ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ (7 พฤศจิกายน 2560)
 • การสร้างสรรค์บริการสู่ความเป็นเลิศเหนือความคาดหวังของลูกค้า (22 พฤศจิกายน 2560)
 • แกะกลยุทธ์การทำการตลาดผ่าน Facebook ที่โดนใจลูกค้า และเพิ่มช่องทางขายด้วย Line@ (24 พฤศจิกายน 2560)
 • กลยุทธ์การวางแผนและการควบคุมการผลิต (24 พฤศจิกายน 2560)
 • เทคนิคการบริหารจัดการกับข้อโต้แย้งและข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความประทับใจ (7 ธันวาคม 2560)
 • การจัดทำแผนการส่งเสริมการขายที่ได้ชัยชนะ (7 ธันวาคม 2560)

________________________________________

*กรุณาแจ้งว่าดูข้อมูลจาก www.allthaitraining.com

โทร. 02 392 8188-89 l แฟ็กซ์. 02 392 8868