เลือกติวเตอร์ที่สนใจ

แล้วติดต่อเรา เราจะจัดคิวติวเตอร์ไปสอนถึงบ้านท่าน หรือตามสถานที่ต่างๆ

ติวเตอร์เมย์

ติวเตอร์เมย์

สอนวิชาภาษาจีน

ตัวต่อตัว หรือแบบกลุ่ม เน้นจุดสำคัญ มีสรุปให้จ้า

ติวเตอร์ไอส์

ติวเตอร์ไอส์

สอนวิชาภาษาจีน

ตัวต่อตัว หรือแบบกลุ่ม เน้นจุดสำคัญ มีสรุปให้จ้า

ติวเตอร์แพรว

ติวเตอร์แพรว

สอนวิชาภาษาจีน

ตัวต่อตัว หรือแบบกลุ่ม เน้นจุดสำคัญ มีสรุปให้จ้า

คอร์สสำหรับนักเรียน ม. 4 –  ม. 6 
อัตราค่าเรียน ชั่วโมงละ 300 บาท
การสอนจะเป็นการเริ่มต้นปูพื้นฐานให้เข้าใจ ตั้งแต่เริ่มแรก จนถึงการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำ
ข้อสอบในห้องเรียน เพื่อเพิ่มเกรด และในการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เช่น 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ฯลฯ 
                                                             
คอร์สสำหรับนักเรียน  ม. 6 ติวสอบเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย
อัตราค่าเรียน ชั่วโมงละ 300-350 บาท
การสอนจะเป็นการเริ่มต้นปูพื้นฐานให้เข้าใจ ตั้งแต่เริ่มแรก จนถึงการนำความรู้ไปประบุกต์ใช้ในการทำ
ข้อสอบในห้องเรียน เพื่อเพิ่มเกรด และในการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เช่น 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ฯลฯ 
คอร์สสำหรับนิสิต-นักศึกษา
อัตราค่าเรียน ชั่วโมงละ 350 บาท
สามารถเริ่มปูพื้นฐานใหม่ จนถึงระดับสูง สามารถนำภาษามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง
คล่องแคล่ว เรียนเพื่อใช้เป็นวิชาเลือก วิชาโท ภาษาที่สาม หรือเพื่อใช้ในการสอบปริญญาโท 
             
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
อัตราค่าเรียน ชั่วโมงละ 400 บาท
สามารถเริ่มปูพื้นฐานใหม่ จนไปถึงขั้นสูง เน้นการออกเสียงให้ถูกต้อง การสนทนาเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน 
หรือใช้ในการทำงานโดยเน้น การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน จนไปถึงการสอบวัดผลภาษาจีน

รวมติวเตอร์สุดฮอท ทั่วไทย

Spread the love