เลือกติวเตอร์ที่สนใจ

แล้วติดต่อเรา เราจะจัดคิวติวเตอร์ไปสอนถึงบ้านท่าน หรือตามสถานที่ต่างๆ

ติวเตอร์ ณัฐกานต์

ติวเตอร์ ณัฐกานต์

ภาษาไทย, สังคม

มหาวิทยาลัย: ราชภัฎพระนคร
คณะ / สาขา / เอก: ภาษาไทย

ประสบการณ์สอน:
สอนภาษาไทย ป 2,3,4,5,6
ม 1,2,3,5
สอนพิเศษ คณิต ป 4 และ ม3
สอนสังคม ม 3

ติวเตอร์ ฝ้าย นุชอนงค์

ติวเตอร์ ฝ้าย นุชอนงค์

ภาษาไทย/ สังคม

มหาวิทยาลัย: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะ / สาขา / เอก: วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี/วิศวกรรมวัสดุนาโน

ประสบการณ์สอน: ติวสอบเข้าม.1 (เตรียมน้อม) ไทย สังคม
สังคมม.4 ติวสอบ/เพิ่มเกรด
ติวเพิ่มเกรด ติวสอบ ไทย สังคม (bilingual)
ดูแลการบ้านอนุบาล 3 และสอนล่วงหน้า (bilingual)

ติวเตอร์ พรภิมล

ติวเตอร์ พรภิมล

ภาษาฝรั่งเศส, วิชาชีววิทยา

Laval University, Canada
Biology (French program)

ติวเตอร์ เปตอง

ติวเตอร์ เปตอง

ภาษาฝรั่งเศส

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.

ติวเตอร์ ใบหม่อน

ติวเตอร์ ใบหม่อน

ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาอังกฤษ

มนุษยศาสตร์ สาขาภาษาต่างประเทศ

ติวเตอร์ ตาล

ติวเตอร์ ตาล

ภาษาอังกฤษ

University of Reading (UK)

รับสอนพิเศษอังกฤษ, เรียนพิเศษอังกฤษ

คอร์สสำหรับนักเรียน ม. 1- ม.3
อัตราค่าเรียน ชั่วโมงละ 300 บาท
 
การสอนจะเป็นการเริ่มต้นปูพื้นฐานให้เข้าใจ ดูแลการบ้านทั่วไป ติวเข้า ม.4 ทวนก่อนสอบ ติวเข้าโรงเรียนชื่อดัง
คอร์สสำหรับนักเรียน ม. 4 –  ม. 6 
อัตราค่าเรียน ชั่วโมงละ 300 บาท
การสอนจะเป็นการเริ่มต้นปูพื้นฐานให้เข้าใจ ตั้งแต่เริ่มแรก ครอบคลุมทุกด้าน Grammar / Conversation /
 writing จนถึงการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำข้อสอบในห้องเรียน เพื่อเพิ่มเกรด และในการเตรียมตัวสอบ
เข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง 
                                                             
คอร์สสำหรับนักเรียน  ม. 6 ติวสอบเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย
อัตราค่าเรียน ชั่วโมงละ 300-350 บาท
การสอนจะเป็นการเริ่มต้นปูพื้นฐานให้เข้าใจ ตั้งแต่เริ่มแรก ฝึกทำโจทย์ จนถึงการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฯลฯ 
 
คอร์สสำหรับนิสิต-นักศึกษา
อัตราค่าเรียน ชั่วโมงละ 350-400 บาท
สามารถเริ่มปูพื้นฐานใหม่ จนถึงระดับสูง สามารถนำภาษามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง
คล่องแคล่ว เรียนเพื่อใช้เป็นวิชาเลือก วิชาโท ภาษาที่สาม หรือเพื่อใช้ในการสอบปริญญาโทต่างประเทศ
         
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
อัตราค่าเรียน ชั่วโมงละ 350-400 บาท
สามารถเริ่มปูพื้นฐานใหม่ จนไปถึงขั้นสูง เน้นการออกเสียงให้ถูกต้อง การสนทนาเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน 
หรือใช้ในการทำงานโดยเน้น การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน จนไปถึงการสอบวัดผลภาษาอังกฤษ

รวมติวเตอร์สุดฮอท ทั่วไทย

Spread the love