ติวเตอร์สอนภาษาจีน

รวมติวเตอร์-สายศิลป์ (ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ่น สังคม)

รวมติวเตอร์-สายวิทย์ (คณิต วิทย์ ฟิสิก เคมี ชีวะ)