โครงการ เสริมสร้างความรู้ทางการค้า สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยสู่สากล

หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSRZ5iypzwwyJQ2bt4xxxGyDzAKJQSKTw4FwTUqwEa8SHTAQ/viewform
วันที่จัดงาน
วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-17.00น.
หัวข้ออบรมสัมมนา
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561สัมมนา “โอกาสทางการค้าในตลาดอิหร่าน และ รสนิยมของผู้บริโภคอิหร่าน”

https://goo.gl/forms/GHP63avUYAe9Cevi2

สัมมนา “แนวโน้มความต้องการตลาดสินค้าอัญมณีและช่องทางการตลาดใน UAE”

https://goo.gl/forms/QT2z7Ihp1lK3RFnu2

สัมมนา “How to Expand Your Jewellery Customisation Market by CAD & 3D Printing” ในฮ่องกง

https://goo.gl/forms/vBo9nraEZ4yOBSEx1

สัมมนา “โอกาสทางการค้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับใน สปป ลาว”

https://goo.gl/forms/H46Hwp8oM78nshqM2

สัมมนา “โอกาสทางการค้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในเมียนมาร์”

https://goo.gl/forms/Ca1A6NVB4C7DYxXY2

สัมมนา “แหล่งวัตถุดิบอัญมณีในตลาดโลก”

https://goo.gl/forms/bM9gl6n4WbboAT162

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

Export Clinic 2018 : เจาะลึกตลาดต่างประเทศกับกูรูพาณิชย์ (ทุกประเภทสินค้า)

https://goo.gl/forms/c2DUXQADbpdXByFy2

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

สัมมนา “Malaysian Jewellery Industry; Trends, Opportunity and Market Channel”

https://goo.gl/forms/YK9ClN3Mkpua2G2x1

สัมมนา “โอกาสสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในตลาดเกาหลีใต้”

https://goo.gl/forms/ZxUqJNhQeN3MpNUe2

สัมมนา “โอกาสทางการค้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในจีน”

https://goo.gl/forms/a9Z94dkeJIZQFOA43

สัมมนา “Trend ของสินค้าในปี 2018 ตลอดจน Trend ของการออกแบบในมุมมองของนักออกแบบอังกฤษ”

https://goo.gl/forms/fQ78t7GQDuSrWSGz2

สัมมนา “อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย”

https://goo.gl/forms/91ftQvvqOMqgQAiq1

สัมมนา “โอกาสทางการค้าและแนวโน้มความต้องการ ของตลาดอัญมณีและเครื่องประดับไต้หวัน”

https://goo.gl/forms/ujlQcbNCiEdXjVMH3

สัมมนา “อัญมณีเสริมดวงชะตา 12 ราศี”

https://goo.gl/forms/TzYsT5sYhCO3ZPaf2

วิทยากร
แต่ละหัวข้อสัมมนามีวิทยากรของแต่ละหัวข้อ
สถานที่จัดงาน
ณ ห้องJupiter4-15 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
Spread the love