โครงการดีๆเพื่อSME … สุดยอดเพชรน้ำดี SME ไทย

โครงการดีๆเพื่อSME … สุดยอดเพชรน้ำดี SME ไทย การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 10 และ การประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 2 ” 10 ปี แห่งความมุ่งมั่น สู่อนาคตอย่างยั่งยืน ”

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 กรกฎาคม 2561
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
www.smesnationalawards.com
02-6155500 ต่อ 572, 582

#SMEONE
#SMEวันนี้ดีเร็ว

Spread the love