เทคนิคปิดการขายลูกค้าองค์กร

วัตถุประสงค์

1. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจในการขายลูกค้าองค์กรทั้งรูปแบบการขาย และความแตกต่างระหว่างลูกค้าองค์กรกับลูกค้าบุคคล

2. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้และความเข้าใจบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณในฐานะนักขายลูกค้าองค์กร

3. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้และความเข้าใจการเตรียมตัวเองก่อนเข้าพบลูกค้าองค์กรด้วยหลักการพัฒนาศักยภาพการขายKASH

4. ผู้เข้าอบรมจะได้รับการปักหมุดความคิดบวกต่อเป้าหมายชีวิตเพื่อขับเคลื่อนยอดขายกลุ่มลูกค้าองค์กร และได้รับการปลดล็อกความคิดความเป็นไปไม่ได้ให้คิดเพื่อเติบโตอีกครั้ง

5. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจจุดขายของสินค้าของบริษัทตนเองเพื่อขับเคลื่อนยอดขายกลุ่มลูกค้าองค์กร

6. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจทักษะการขายให้พร้อมเพื่อขับเคลื่อนยอดขายกลุ่มลูกค้าองค์กร และการตอบข้อโต้แย้ง

7. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจการบริหารเป้าหมายยอดขายเพื่อขับเคลื่อนยอดขายให้ทะลุเป้าในการขายลูกค้าองค์กร

8. ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกการขายจริงๆ จากการRole-Playการขาย

เนื้อหาหลักสูตร

1. Workshop1 :เช็คความเข้าใจการขายแบบลูกค้าองค์กร

2. การขายลูกค้านิติบุคคลคืออะไร ? รูปแบบการขายเป็นอย่างไร ?ความแตกต่างระหว่างนักขายลูกค้าองค์กร และนักขายลูกค้าบุคคล

3.บุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณในฐานะนักขายลูกค้าองค์กร

4.Workshop 2 :การเตรียมตัวเองก่อนเข้าพบลูกค้าองค์กรด้วยหลักการพัฒนาศักยภาพการขายKASH

5.ปรับทัศนคติต่อเป้าหมายชีวิตเพื่อขับเคลื่อนยอดขายลูกค้าองค์กร

6.Workshop 3: ปลดล็อกความคิด (เรื่องทัศนคติ)

7. การหาจุดขายของสินค้าเพื่อขับเคลื่อนยอดขายลูกค้าองค์กร และWorkshop 4 : FAB

8. เสริมทักษะการขายให้พร้อมเพื่อขับเคลื่อนยอดขายลูกค้าองค์กร และการตอบข้อโต้แย้ง

9. การบริหารเป้าหมายยอดขายลูกค้าองค์กรเพื่อขับเคลื่อนยอดขายให้ทะลุ 100%อย่างยั่งยืน

10.Role Playการขายผ่านโจทย์

หลักสูตรนี้เหมาะกับ:พนักงานขาย (Sales)ทุกระดับ

อัตราค่าสัมมนา2,500/ท่าน สมัคร4จ่าย3(ไม่รวมVat)

รอบวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 และ รอบวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณเล็ก โทร/Line : 063-846-6405 E-mail: info@chosenthebest.com http://www.chosenthebest.com

Spread the love