เทคนิคการซ่อมแม่พิมพ์ปั๊มโลหะแผ่นแบบมืออาชีพ

 

หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
ผู้เข้ารับการสัมมนาจะเข้าใจกระบวนการทำงานของแม่พิมพ์และหลักการทำงาน Punch-Die ชิ้นส่วนอื่นๆ ให้มีการใช้งานนานกว่าปกติ การป้องกันการสึกหรอของขอบตัดที่สามารถกำหนดค่าการตัดในงานโลหะที่แตกต่างกว่าหลักการตัด-เจาะทั่วไป การตรวจสอบชิ้นส่วนบำรุงรักษาแม่พิมพ์โลหะ
วันที่จัดงาน
21 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 08.30 น. – 16.00 น.

หัวข้ออบรมสัมมนา
08.30 น. ลงทะเบียน09.00-10.30 น. หลักการทำงานของแม่พิมพ์ตัดขอบและวัสดุที่นำมาทำแม่พิมพ์

รวมหาค่าคมตัดที่เหมาะสมของPunch & Die

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น. กระบวนการตัดขอบโลหะที่ไม่ต้องการรอยแตกและผิวต้องเรียบ

กว่าการตัดแบบปกติของชิ้นงาน

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. กระบวนการตัดขอบโลหะที่ไม่ต้องการรอยแตกและผิวต้องเรียบ

กว่าการตัดแบบปกติของชิ้นงาน

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น. การตรวจสอบและปฏิบัติตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

แม่พิมพ์ตัดขอบโลหะ

16.00 น. ปิดการสัมมนา

วิทยากร
วิทยากรจาก สถาบันไทย-เยอรมัน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
ผู้ที่สนใจและทำงานเกี่ยวกับแม่พิมพ์ปั้มขึ้นรูปโลหะ
สถานที่จัดงาน
ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ จ.อยุธยา
Spread the love