เชิญเข้าร่วมโครงการการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอาหารแปรรูปตาม

ผู้ประกอบการอาหารแปรรูป ในพื้นที่ 6 จังหวัด
#สมุทรปราการ #สมุทรสาคร #สมุทรสงคราม #ราชบุรี #เพชรบุรี#ประจวบคีรีขันธ์

เชิญเข้าร่วมโครงการการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอาหารแปรรูปตาม มาตรฐานเพื่อการส่งออก ดำเนินการโดย กรมวิทยาศาสตร์บริการสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการระดับ SME ในพื้นที่ให้เกิดการพัฒนาระบบให้ได้มาตรฐาน GMP Codexและหรือ HACCP ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมไปถึงการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ใหัมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นอีกด้วย

เปิดรับสมัครตั้งเเต่วันนี้ จนถึง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการ :
https://goo.gl/fwrxfr

Spread the love