เชิญชวนรับฟังงานเวทีจุฬาฯ ครับ

เชิญชวนรับฟังงานเวทีจุฬาฯเสวนา หัวข้อ”ทีแคส-ทีใคร มองอนาคตการศึกษาไทย” โดยมี ผศ.ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ คณบดีคณะจิตวิทยา เข้าร่วมเป็นวิทยากร

Spread the love