การเล่าเรื่องด้วยภาพผ่าน Parallax Website รับจำนวนจำกัด

#อมรม การเล่าเรื่องด้วยภาพผ่าน Parallax Website รับจำนวนจำกัด
รอบที่1 วันที่ 17 และ 18 กุมภาพันธ์ 2561
รอบที่ 2 วันที่ 10 และ 11 มีนาคม 2561
ณ ตึก 44 ห้อง 703 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/231eML

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ
Spread the love