อบรมหลักสูตร การตรวจสุขภาพกิจการโดยวิเคราะห์งบการเงินและการใช้อัตราส่วนทางการเงิน

รายละเอียด

หลักสูตรที่จะทำให้ทุกท่านได้รู้จักเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงิน ความสำคัญและการใช้ประโยชน์จากอัตราส่วนทางการเงินในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบสุขภาพความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินของกิจการท่านได้ ตลอดจนเพื่อเตรียมความพร้อมทางการเงินสำหรับการขยายกิจการของท่านในอนาคต

สถานที่อบรม 

Onsite ที่โรงแรม มารวย การ์เด้นท (พหลโยธิน40)

ราคา

2,675 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

การติดต่อ

0908808194(มัณฑนา) , 0909830352(ปนัดดา)

Email

richinfinitybroker@gmail.com
Spread the love