#อบรมวิชาชีพฟรี #เขตคลองเตย 15 ก.พ.-16 มี.ค. 61

#อบรมวิชาชีพฟรี #เขตคลองเตย ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพเสริมรายได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 4 วิชาชีพ ได้แก่
วิชาต้นไม้มงคล วิชาประดิษฐ์ของที่ระลึก วิชางานเพ้นท์ และวิชาดอกไม้ดิน

ระหว่างวันที่ 15 ก.พ. – 16 มี.ค. 61 (วันจันทร์ – วันศุกร์) เวลา 16.00–19.00 น. สถานที่ฝึกอบรมในพื้นที่เขตคลองเตย

ผู้สนใจการฝึกวิชาชีพสามารถสมัครและสอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2240 2487 ในวันและเวลาราชการ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ
Spread the love