#อบรมฟรี #เขตลาดกระบัง อบรมวิชาชีพทำขนมไทยในเมนู เปียกปูนกะทิสดตะโก้มันม่วง ชาอัญชัญ น้ำสมุนไร ข้าเหนียวมูนสมุนไพร หน้าสังขยา หน้ากุ้ง หน้ากระฉีก หน้าปลาแห้ง ตามโครงการอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 19-20พ.ค. 61 เวลา 10.00-16.00น.
ณ ศูนย์เยาวชนเขตลาดกระบัง ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 1.สำเนาทะเบียนบ้าน 2.สำเนาบัตรประชาชน 3.รูปถ่าย 1-2นิ้ว 2รูปสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2326 6288

Spread the love