#อบรมฟรี หัวข้อ “Digital Workplace มิติใหม่แห่งการทำงานของโลกอนาคต

#อบรมฟรี หัวข้อ “Digital Workplace มิติใหม่แห่งการทำงานของโลกอนาคต” บริษัทต่างๆจะทำอย่างไรต่อไป จะปรับตัวในทิศทางไหนบ้าง?

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้อง 602 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ถนนเสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ

โดย ดร.ศิษฏพงศ์ เศรษฐภัทร Head of Big Data Management & Advanced Analytics บริษัท จีเอเบิล จำกัด

อบรมฟรี สมัครคลิกที่
http://bit.ly/2IVNDjX

Spread the love