หลักสูตร “แค่คลิกและวาง ก็สร้าง Application ได้”

รอบวันที่ 17 กับรอบวันที่ 24 มี.ค. เวลา 8.30-16.30 น.
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ห้อง 707 อาคาร 44

Spread the love