อบรมการสร้างหนังสือเล่มเล็กด้วยโปรแกรม MS publisher 2007

…เพราะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด…

อุทยานการเรียนรู้ TK park เปิดอบรมหลักสูตรไอทีสำหรับผู้สูงวัย เรียนรู้การสร้างหนังสือเล่มเล็ก การจัดทำรูปเล่มของหนังสือตั้งแต่การใส่เลขหน้า คำนำ สารบัญ การใส่ภาพและเนื้อหาในหนังสือในแบบง่ายๆ ผ่านโปรแกรม MS publisher 2007

  • วันพฤหัสบดีที่   5 เมษายน 2561
    เรียนรู้การทำโครงเล่ม และเรียนรู้การค้นหาข้อมูลในการจัดทำหนังสือ
  • วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561
    เรียนรู้การใส่เนื้อหาและรูปภาพในหนังสือ
  • วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561
    เรียนรู้การใส่เลขที่หน้าและการจัดหน้าคำนำ สารบัญ ในหนังสือ

ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องอบรม IT Workshop 1 – 2 อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

* สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
** สมาชิก TK park ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลและสมัครเข้าอบรม โทร. 02 257 4300 ต่อ 301, 302

Spread the love