ปันอบรมฟรี สำหรับคนรักสุขภาพครับ 🙂 หัวข้อ การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนจีน
มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง “การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนจีน” โดย นพ.ภาสกิจ วัณนาวิบูล แพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญการแพทย์แผนจีน วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 กทม.
.
สมัครเข้าอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ รับจำนวนจำกัดเพียง 200 ท่าน โดยส่ง ชื่อ นามสกุล อายุ และเบอร์โทรส่งมาที่ E-mail :
healthkm.training@gmail.com หรือส่ง SMS มาที่เบอร์ 094-095-1635 ไลน์ : Folkdoctor, Facebook : มูลนิธิหมอชาวบ้าน,www.doctor.or.th จัดโดย โครงการจัดอบรมสุขภาวะเพื่อประชาชน มูลนิธิหมอชาวบ้าน
.
ที่มา : เพจมูลนิธิหมอชาวบ้าน

 

Spread the love