อบรมฟรี “ฟิตเรื่องเงิน เริ่มต้นธุรกิจ”

#อบรมฟรี “ฟิตเรื่องเงิน เริ่มต้นธุรกิจ”
มาเตรียมความพร้อมเรื่องเงินให้มั่นใจเพื่อให้การเริ่มต้นทำธุรกิจของคุณไปได้สวย

สำรองที่นั่งวัน-เวลาที่ต้องการ
วันที่ 06/06/2018 เวลา 18:00-20:00 น.
วันที่ 14/06/2018 เวลา 13:00-15:00 น.
วันที่ 27/06/2018 เวลา 18:00-20:00 น.
ณ K-Expert Center ชั้น 2 อาคารจามจุรีสแควร์

หัวข้อ
• ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน
• เช็กความคุ้ม ก่อนเริ่มลงทุน
• วางแผนการเงิน พิชิตเป้าหมาย
• เริ่มต้นอย่างมั่นใจ ด้วยแผนธุรกิจหน้าเดียว
เหมาะสำหรับผู้ที่อยากเริ่มต้นธุรกิจ

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ E-mail: k-expert@kasikornbank.com

https://k-expert.askkbank.com/…/K-ExpertWorkshop_Parttimejo…

Spread the love