หลักสูตรTRAIN THE TRAINER สร้างวิทยากรมืออาชีพ!!NEW!!

หลักสูตรTRAIN THE TRAINER สร้างวิทยากรมืออาชีพ!!NEW!!

 

 

หลักการเเละเหตุผล

 

             หลักสูตรสร้างวิทยากรมืออาชีพนี้ เป็นหลักสูตรในการสร้างวิทยากรในองค์กร ให้สามารถถ่ายทอดงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานโดนเน้นหลักการในการนำเสนอ และศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน จนถึงการพัฒนาบุคลิกภาพในระหว่างการพูด และเทคนิคการเขียนหลักสูตร จนสามารถก่อให้เกิดผลสำเร็จ ในการพูดแต่ละครั้ง โดยเน้นการให้ความรุ้ ตัวอย่าง และการปฏิบัติจริงของผู้เข้าร่วมเข้าร่วมรับการอบรม

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในการเป็นวิทยากร

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกการพูดหน้าชุมชน  และสร้างบุคลิกภาพในการพูดให้มีประสิทธิภาพ

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ความเข้าใจมาปฏิบัติงานได้จริง อย่างมีประสิทธิภาพ 

หัวข้ออบรม

ส่วนที่หนึ่ง ข้อคิด ควรคำนึงถึง

 • ปรับทัศนคติในการเรียนรู้เรื่องการเป็นวิทยากร
 • เสริมสร้างความพร้อมก่อนลงสนาม
 • เทคนิคการวิเคราะห์ผู้ฟังก่อนนำไปสอน
 • การเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ และการปรับระดับคิดในการนำเสนอ
 • 15 นาทีแรกในการสอนงาน

ส่วนที่สอง  ศิลปะการสอนงานและเทคนิคในการนำเสนอ

 •  บุคลิกภาพการพูดหน้าชุมชน
 •   ศิลปะการสื่อสารอย่างได้ผล
 • เทคนิคการเรียกร้องความสนใจจากผู้ฟัง
 •  พูดดี หรือ พูดไม่ดีอะไรเป็นตัววัด
 • สิ่งที่ไม่ควรทำในขณะพูด
 • เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการประเมินผลหลังการสอน
 • การพูดโดยไม่มีการเตรียมตัว
 • ฝึกล็อกสายตาผู้ฟัง
 • การนำเสนอต่อหน้าชุมชน
 • การสรุป และ ตอบคำถาม

 เหมาะสำหรับ

 

หัวหน้างาน  ผู้ที่ทำหน้าที่สอนงาน หรือผู้สนใจทั่วไป

 

วิทยากรคุณภาพ  

  ประกาศิต สพฤกษ์ศรี

 

          บรรยายภาคทฤษฎี แบบการทอล์คโชว์(จูงใจให้เห็นคุณค่า)

            เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านฝึกอบรม”ต่ำกว่า 14 ปี และได้ศึกษาในด้านกระบวนการคิดการสร้างสำนึกและทัศนคติทางด้านการสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานให้ได้ประสิทธิภาพ ภาวะผู้นำ เทคนิคการพูดหน้าชุมชน เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอาจารย์พิเศษสอนของมหาลัยต่างๆ เช่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต

ราคาพิเศษอย่างยิ่ง เพียงท่านละ 7,000 บาท (อบรม 2 วัน) 
วันที่อบรม 7 มี.ค.61-8 มี.ค.61 (อบรม 2 วัน) เวลา 9.00-16.00น.
 
สถานที่อบรม:โรงเเรมย่าน สุขุมวิท
ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 
ติดต่อ EMAIL: [email protected]
TEL: 098-820-9929

 

LINE: @INWTRAINING

 

WWW.INWTRAINING.COM

พัฒนาบุคลากร ด้วยการฝึกอบรม ในราคาที่คุ้มค่า

หากสนใจหลักสูตรนี้เป็น In house training สอบถามใบเสนอราคาได้ที่ [email protected]

วันที่

Spread the love