หลักสูตร MICROSOFT WORD ADVANCE (MS WORD ADVANCE)

 

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เคยมีประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word มาบ้าง สามารถสร้างงานพิมพ์หรือเอกสารง่ายๆ ได้ และต้องการความรู้เพิ่มเติม เพื่อนำไปสร้างเอกสารที่มีความซักซ้อนมากยิ่งขึ้น เช่น ทำหนังสือ หรือวิทยานิพนธ์ ที่ต้องมีการสร้างสารบัญเชื่อมโยงไปหน้าต่างๆ ในเอกสาร ทำนามบัตร หรือโบชัวร์ การทำจดหมายเวียน ที่เชื่อมโยงกับ Email Address ในโปรแกรม Microsoft Outlook เป็นต้น

MS WORD ADVANCE นี้ เหมาะสำหรับผู้ที่เคยใช้งานโปรแกรม MICROSOFT WORD มาแล้ว และต้องการเพิ่มลูกเล่น และจัดทำเอกสารที่มีรูปแบบหลากหลายได้อย่างรวดเร็ว สวยงามอย่างมืออาชีพ เช่น การสร้างหน้าปก, การสร้างสารบัญ, การทำแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล, การทำแผ่นพับ, นามบัตร, โบชัวร์ หรือการเชื่อมโยงข้อมูลจาก MS OUTLOOK มาพิมพ์บนซองจดหมาย ที่กล่าวมาทั้งหมดรวมอยู่ในหลักสูตรนี้ทั้งสิ้น

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากหลักสูตรนี้

1. เรียนรู้ทฤษฏี วิธีการใช้ WORD และฝึกวิธีปฏิบัติการ สร้าง พิมพ์ เอกสาร อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว

เอกสารประกอบการเรียนการสอน พร้อมตัวอย่าง WORK SHOP : สร้าง แผ่นพับ , โบชัวร์ , ใบปลิว , นามบัตร ฯลฯ ที่ใช้ฝึกปฏิบัติในห้องเรียน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ต้องการนำความรู้ไปใช้สร้างพิมพ์ เอกสารในรูปเเบบรายงานด้วยโปรเเกรม MICROSOFT WORD ได้อย่างคล่องแคล่ว และง่ายดาย

หัวข้อการอบรม / สัมมนา

1.ทบทวน วิธีการใช้คำสั่งพื้นฐานในโปรแกรม WORD

2.สร้างรายงาน และการอ้างอิง

 • สร้างปกรายงาน Cover Page
 • ข้อความในหัวกระดาษ และท้ายกระดาษ Header-Footer
 • เพิ่มคำอธิบายรูปภาพ Caption
 • การสร้างสารบัญ Table of Contents
 • การทำดัชนี Index
 • การใส่เชิงอรรถ และอ้างอิงท้ายเรื่อง Footnote-Endnote
 • การสร้าง Bookmark
 • การทำ Cross-Reference เพื่องานอ้างอิงโยง
 • ใส่ลายน้ำให้เอกสาร Watermark

3.การสร้าง และการใช้งานส่วนประกอบด่วน Quick Parts

4.สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลสำเร็จรูป

 • สร้าง และกำหนดคุณสมบัติของฟิลด์ แบบข้อความ Text , ดรอปดาวน์ Drop-Down List และวันที่ Date
 • แทรก และใช้งานฟิลด์แกลลอรี่สำเร็จรูปและฟิลด์รูปภาพ
 • ป้องกันฟอร์มให้กรอกข้อมูลได้เฉพาะส่วน Protect Form

5.เรียนรู้ขั้นตอนการทำ จดหมายเวียน Mail Merge

 • ขั้นตอนการจัดทำ จดหมายเวียน Mail Merge
 • วิธีการสร้างฐานข้อมูลผู้รับจดหมาย Data Source หรือ ดึงจากแหล่งข้อมูลอื่นอย่าง Outlook
 • นำชื่อ, นามสกุล, ที่อยู่ของผู้รับ ฯลฯ มาจัดทำซองจดหมาย Envelope

6.ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเอกสาร และการเปรียบเทียบเอกสาร Track Changes-Compare Documents

 • วิธีเปิด และปิดเครื่องมือติดตามการเปลี่ยนแปลงเอกสาร
 • กำหนดตัวเลือกการติดตาม
 • การยอมรับ และไม่ยอมรับ หากเอกสารถูกเปลี่ยนแปลง

7.กำหนดความปลอดภัยให้กับไฟล์เอกสาร

 • การตั้งค่า และวิธีการเพื่อการกู้คืนไฟล์
 • กำหนดรหัสผ่าน เพื่อการป้องกันไฟล์ข้อมูล

8.การใช้งานของไฟล์ Microsoft Word ที่ต่างเวอร์ชั่นกัน

9.Work Shop : สร้าง แผ่นพับ โบชัวร์ ใบปลิว นามบัตร ฯลฯ

 ผู้สัมมนาเตรียมโน้ตบุค มาด้วย

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง เพียงท่านละ 3,500 บาท (ปกติราคาเต็ม 3,900 บาท)

ประวัติและประสบการณ์ อาจารย์นพพร หมื่นหนู

อาจารย์สอนพิเศษ

ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ความรับผิดชอบ

– วิเคราะห์และวางกลยุทธ์ทางการตลาด

– ดูแลควบคุมงานด้านสื่อออนไลน์

– วิเคราะห์การตลาดภายใน/ภายนอกองค์กร

– ออกแบบและวางแผนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

– คัดสรรและสัมภาษณ์บุคลากรเข้าทำงาน

วันที่อบรม  15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00-16.00น.

สถานที่อบรม: เดอะคอนเน็คชั่น ติดรถไฟฟ้า MRTลาดพร้าว
ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ติดต่อ Email: Inwtraining.sale@gmail.com
Tel: 098-820-9929

Line: @InwTraining

 Www.INWTraining.com

พัฒนาบุคลากร ด้วยการฝึกอบรม ในราคาที่คุ้มค่า

หากสนใจหลักสูตรนี้เป็น In house training สอบถามใบเสนอราคาได้ที่ Email.inwtraining.sale@gmail.com

Spread the love