หลักสูตร เร่งยอดขายด้วย ADWORDS สำหรับผู้ที่ใช้ ADWORDS

อยู่แล้ว (ADWORDS ADVANCE)

 

1)  ทำความรู้จักกับ CTR และ QUALITY SCORE ตัวชี้วัดที่จะบอกได้ว่า KEYWORD ที่คุณเลือกจะต้องจ่ายถูกหรือแพง

2)  โฆษณา, KEYWORDS และ LANDING PAGE ตัวแปรสำคัญในการที่จะทำให้ค่าโฆษณาถูก หรือแพง

3)  วิธีการสร้างโฆษณาที่ทำกำไรอย่างแท้จริง และยิ่งนานวันค่าโฆษณายิ่งถูกลง

4)  วิธีการพัฒนา KEYWORD และโฆษณาให้มี CTR เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

5)  เทคนิค และกรณีศึกษาในการตั้งราคาต่อคลิก (CPC)

6)  วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์ LANDING PAGE ว่ามีคุณภาพดีพอหรือไม่

7)  การตรวจสอบ KEYWORD ไหนทำเงิน, KEYWORD ไหนผลาญเงิน ด้วย CONVERSION TOOLS

8)  KEYWORD BLUE OCEAN ใครเจอก่อน กำไรก่อน

 

อาจารย์นพพร หมื่นหนู

ผู้เชี่ยวชาญด้าน DIGITAL MARKETING

– หลักสูตร  ก้าวสู่นักขายออนไลน์

– หลักสูตร จัดการโฆษณาผ่าน FACEBOOK

– หลักสูตร เปิดร้านค้าออนไลน์ด้วย WORDPRESS

– หลักสูตร  เดินทางธุรกิจสู่ตลาดออนไลน์

– หลักสูตร  จาก 0 ถึง 100 ของแม่ค้าออนไลน์

– วิทยากรบรรยายในชุดวิชา WEB DEVELOPER ณ การสื่อสารแห่งประเทศไทย

– วิทยากรบรรยายในชุดวิชา MACROMEDIA DREAMWEAVER ณ กระทรวงการคลัง

– วิทยากรบรรยายในชุดวิชา MACROMEDIA FLASH ณ กระทรวงการคลัง

– วิทยากรบรรยายในชุดวิชา E-LEARNING ของสถานศึกษาสังกัด กรมอาชีวศึกษา ทั่วประเทศ – วิทยากรบรรยายในชุดวิชา GRAPHIC และ E-LEARNING ในหน่วยงานต่างๆ

– วิทยากรบรรยายการสร้างงานแอนิเมชั่น ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท ม.รามคำแหง

– คณะกรรมการในการตรวจรับผลงานการทำวิจัย ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ม.

  รามคำแหง  และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

– วิทยากรบรรยายทางด้านการออกแบบบทเรียน E-LEARNING

อาจารย์พิเศษ

– สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหาร ลาดกระบัง หลักสูตร เว็บดีไซน์ – มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตร เว็บมาสเตอร์

– มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร หลักสูตร พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์ – สถาบันคอมพิวเตอร์และภาษา ECC หลักสูตร PHOTOSHOP และ ILLUSTRATOR

 

ราคาพิเศษวันนี้ ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,000 บาท

สถานที่อบรม: ศูนย์ฝึกอบรม TESS Training (Workspace โชคชัย4)

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

สอบถามข้อมูลผ่านไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

Spread the love