หลักสูตร เทคนิคการให้บริการทางโทรศัพท์อย่างเหนือชั้น

 

หลักสูตร เทคนิคการให้บริการทางโทรศัพท์อย่างเหนือชั้น

 

หลักการเเละเหตุผล

ธุรกิจในยุคปัจจุบันกำลังเข้าสู่ช่วงแข่งขันสูงในด้านของการบริการเพื่อให้ได้มาซึ่งความพึงพอใจจากลูกค้าสูงสุดโดยเฉพาะธุรกิจในด้านของการดูแลผู้ลงทุน ถือว่าเป็นธุรกิจที่พนักงานต้องใช้ทั้งความอดทน ไหวพริบ หลักของการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธีจึงจะสามารถประคับประคองผู้ลงทุนให้อยู่กับเราได้อย่างยาวนาน เพราะการสร้างความพึงพอใจสำหรับอาชีพการบริการคือ การจัดการปัญหาที่อยู่ต่อหน้าของลูกค้าให้ห้หมดไป

 ดังนั้นหลักสูตร เทคนิคการให้บริการทางโทรศัพท์อย่างเหนือชั้นจึงเปรียบเสมือนเข็มทิศที่จะทำให้พนักงานขายทางโทรศัพท์ได้เข้าใจถึงเงื่อนไขทางโทรศัพท์ตอกย้ำถึงขั้นตอนการโทรศัพท์และกลยุทธ์การสร้างโอกาสเชิงการขาย หลังจากจบหลักสูตรนี้ไปทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

วัตถุประสงค์

· เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการดูแลลูกค้าทางโทรศัพท์

 

· เพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจกับขั้นตอน และเทคนิคในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้าได้อย่าง  ถูกต้องเหมาะสม

· เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ทักษะในการเจรจากับลูกค้าได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน รวมถึงการรับมือกับข้อโต้แย้งของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เสียโอกาสในการเสียลูกค้าไป

· เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความคิดในการต่อยอดการสร้างสไตล์การโทรศัพท์ด้วยตนเอง

วิธีการอบรม

• วิทยากรแนะนำทักษะต่างๆ ที่ใช้ในการบริการ (ผ่านเนื้อหาที่จัดเตรียมไว้)

• จัดกลุ่มผู้เข้าอบรมเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมกลุ่มระดมสมอง (กิจกรรมกลุ่มWorkshop)

 

 

เหมาะสำหรับ

 • พนักงานที่ให้บริการส่วนหน้า (FRONT LINE), พนักงานให้บริการสนับสนุน

 • ผู้รับผิดชอบงานบริการ และผู้สนใจ

หัวข้ออบรม

 • การสื่อสารทางโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ
 • เข้าใจคน เข้าใจงาน เข้าใจบริการ
 • กิจกรรม วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนการโทรศัพท์ตนเอง
 • ขั้นตอนการรับโทรศัพท์
 • 3 จังหวะ ช่วงเวลาในการใช้สาย
 • เทคนิคการเตรียมตัวในการคุยงานทางโทรศัพท์
 • เทคนิคการรับมือกับอารมณ์ของลูกค้าที่ไม่พึงประสงค์
 • กิจกรรม กระบวนการโทรศัพท์ในด้านการบริการ
 • ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์ในแบบฉบับมืออาชีพ
 • ข้อควรระวังกับแนวทางการใช้ภาษาที่ไม่พึงประสงค์
 • ภาษาและน้ำเสียงระหว่างการเจรจา
 • วางแผนรับมือกับลูกค้าด้วย 3 ขั้นตอน จบปัญหาแบบมั่นใจ
 • กิจกรรม รับมือ 3 ขั้นตอน
 • ทักษะการโน้มน้าวใจอย่างมืออาชีพ
 • โน้มน้าวใจอย่างได้ผลด้วยเทนิคการบริหารอารมณ์
 • เทคนิคการสร้างความประทับใจในการโทรศัพท์
 • กิจกรรม ทดสอบความรู้ในแบบมืออาชีพ

ราคาเพียงท่านละ 3,900 บาท ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไปเพียง ท่านละ 3,500 บาท

วิทยากรมืออาชีพ อาจารย์ ธนภัทร ธรรมากัลยากุล

วันที่อบรม 5 เมษายน 2561 เวลา 9.00-16.00น.

สถานที่อบรม:เดอะคอนเน็คชั่น ติดรถไฟฟ้า MRT ลาดพร้าว
ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ติดต่อ Email: Inwtraining.sale@gmail.com
Tel: 098-820-9929

Line: @InwTraining
Www.INWTraining.com

หากสนใจหลักสูตรนี้เป็น In house training สอบถามใบเสนอราคาได้ที่ Email.inwtraining.sale@gmail.com

วันที่ 2018-02-28

Spread the love