หลักสูตร เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์

 หลักสูตร เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์

   การดำเนินธุรกิจ การทำงาน การประสานงาน ทุกประเภททักษะหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง คือการเจรจาต่อรอง เมื่อผู้ร่วมงาน  ผู้ร่วมโครงการ หรือผู้ร่วมทำธุรกิจ มีเป้าหมาย มีผลประโยชน์ มีแนวความคิด มีวิธีการปฏิบัติที่ไม่เหมือนกัน  การจะได้มาซึ่งข้อตกลงร่วมกันนั้น ต้องมีกลยุทธ์ วิธีการ กระบวนการเจรจาต่อรองที่บรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน เป็นที่ยอมรับได้ จำเป็นต้องมีกลยุทธ์ หลัก เทคนิคการเจรจาต่อรองสำคัญที่ต้องเรียนรู้

วัตถุประสงค์     

 • เข้าใจหลักการ กลยุทธ์ เทคนิคเจรจาต่อรอง การขจัดข้อขัดแย้งในการเจรจาต่อรองเพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน

 • เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้วิธีการเจรจาต่อรองในสถานการณ์และคู่เจรจาประเภทต่างๆ

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย ยกตัวอย่าง และจำลองสถานการณ์

หัวข้ออบรม

 • หลักสำคัญของการเจรจาต่อรอง

 • การเจรจาต่อรองในสถานการณ์ต่างๆ

 • การเตรียมตัวเพื่อการเจรจาต่อรอง

 • การวางกลยุทธ์ กำหนดเป้าหมาย ประเด็นเจรจา

 • การประเมินสถานการณ์ และคู่เจรจา

 • ระหว่างดำเนินการเจรจาต่อรอง

 • การปิดการเจรจาและข้อตกลงร่วมกัน

 • เทคนิคลดข้อขัดแย้งในการเจรจา

 • ข้อควรระวังในการเจรจาต่อรอง

 • จำลองสถานการณ์เจรจาต่อรอง

 • ถาม ตอบ

เหมาะสำหรับ

 

ระดับผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ที่ต้องใช้ทักษะการเจรจาต่อรอง
 • ภายในองค์กร

 • ภายนอกองค์กร

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง ปกติราคา 3,200 บาท (ปกติราคาเต็ม 3,500 บาท)

วิทยากรมืออาชีพ จากสถาบัน INWTraining

วันที่อบรม 15 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-16.00น.

สถานที่อบรม: เดอะคอนเน็คชั่น ติดรถไฟฟ้า MRT ลาดพร้าว

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ติดต่อ Email: Inwtraining.sale@gmail.com
Tel: 098-820-9929

Line: @InwTraining

พัฒนาบุคลากร ด้วยการฝึกอบรม ในราคาที่คุ้มค่า

Spread the love