หลักสูตร เคล็ดลับการขาย ในชีวิตประจำวัน

หลักสูตร เคล็ดลับการขาย ในชีวิตประจำวัน

 

 

หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

 • เพื่อเตรียมตัวสู่การสร้างรูปแบบทางการบริหารชีวิตนักขายอย่างมืออาชีพ
 • เพื่อรู้ระเบียบและธรรมชาติของงานขาย
 • เพื่อมีความคิดมุ่งสู่การพัฒนาการขายในทุกๆ วันให้มีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุประสิทธิผลอย่างที่ตั้งไว้

    หัวข้อการอบรม / สัมมนา

 

1. ก่อนจะขายได้…บริหารชีวิตเป็นหรือไม่

 • Process selling
 • 7 ขั้น ของการขาย และการเตรียมตัวสู่การสร้างรูปแบบทางการบริหารชีวิตนักขายอย่างมืออาชีพ

 2.Your Process

 • ผลสะท้อนของการไม่เตรียมตัวในงานขายของตน
 • รู้จักระเบียบและธรรมชาติของงานขาย
 • ผลลัพท์ของการบริหาร

3.ความคิดสู่การพัฒนาการขายในชีวิตประจำวัน

 • 7 Step สู่วงจร PDCA
 • วิธีการในการคิดที่ไม่ยึดติด

4.บริการงานขายสร้างโอกาสได้

 • งานขายต้องสร้างโอกาส
 • กฎเหล็กการบริหารการขาย

5.บริหารแบบได้อย่างใจแบบสั่งได้

 • ปรับปรุงทุกจุดด้วย KAIZEN

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง เพียงท่านละ 3,000 บาท (ปกติราคาเต็ม 3,900 บาท)

ประวัติและประสบการณ์ อาจารย์นพพร หมื่นหนู

อาจารย์สอนพิเศษ

ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ความรับผิดชอบ

– วิเคราะห์และวางกลยุทธ์ทางการตลาด

– ดูแลควบคุมงานด้านสื่อออนไลน์

– วิเคราะห์การตลาดภายใน/ภายนอกองค์กร

– ออกแบบและวางแผนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

– คัดสรรและสัมภาษณ์บุคลากรเข้าทำงาน

วันที่อบรม  28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00-16.00น.

สถานที่อบรม: เดอะคอนเน็คชั่น ติดรถไฟฟ้า MRTลาดพร้าว
ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ติดต่อ EMAIL: INWTRAINING.SALE@GMAIL.COM
TEL: 098-820-9929

LINE: @INWTRAINING

 WWW.INWTRAINING.COM

พัฒนาบุคลากร ด้วยการฝึกอบรม ในราคาที่คุ้มค่า

หากสนใจหลักสูตรนี้เป็น In house training สอบถามใบเสนอราคาได้ที่ Email.inwtraining.sale@gmail.com

 

วันที่ 2018-02-28

Spread the love