หลักสูตร ฺBIG CHANGE ยอดขายมหาศาลเริ่มจากคุณ

 หลักสูตร ฺBIG CHANGE ยอดขายมหาศาลเริ่มจากคุณ

 

ประสบการณ์ของนักขายที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาแบบมั่นใจ จะสอนให้กับนักขายสายเลือดใหม่ให้คุณ ไม่จำเป็นที่คุณจะต้องขายเป็นมาก่อน ไม่สำคัญว่าคุณอยู่ในตำแหน่งอะไร แต่ขอให้คุณมารู้จักกับคำว่า “นักขาย” เพื่อเปิดโอกาสต่อยอดมากมาย ทั้งขายในช่วงหลังการขาย การขายขณะติดตาม

มากกว่า 80% โอกาสขายดันไม่อยู่ในมือของนักขาย แต่อยู่ในมือของ ช่าง, CUSTOMER SERVICE, CALL CENTER และอีกหลายตำแหน่งที่ไม่เคยขาย ในอดีตกว่า 3 ปี ที่หลายองค์กรได้เริ่มฝึกทักษะขายให้กับแผนกต่างๆ และก่อเกิดรายได้กันมาแล้ว มาพบกันในหลักสูตร BIG CHANGE TO SALES EXECUTIVE “เปลี่ยนครั้งใหญ่ให้คุณเป็นนักขายผู้มีประสบการณ์”

หัวข้ออบรม

ทักษะการขายเป็น ทักษะสร้างรายได้และเงินเดือนของคุณ

     มารู้จักกับการขาย ทักษะสร้างผลกำไร

     การขายแบ่งเป็น 2 ส่วน ขายแบบ B2B และ B2C

     หากจะขายสินค้าหรือบริการต้องรู้จักการดึงข้อดีของสินค้าออกมา

     ทดสอบ การขายด้วยสถานการณ์จริง

แนวทางความคิดเพื่อสำเร็จทักษะการขาย

     ความสำเร็จด้านการขายคือ การคิดเชิงบวก

     การคิดเชิงบวกสู่การสร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจในการขาย

     บุคลิกภาพสู่ความภูมิใจในการขายและการบริการ

ขั้นตอนการขายแบบ B2C 7 ขั้นตอน

STEP1 การสร้างความพร้อมในตนเองสู่การขายมืออาชีพ

       ข้อมูล 3 มิติในการเตรียมตัวสู่การขาย

       บทวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเก่าสู่การสร้างความต้องการใหม่ในการขาย

       การจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าเพื่อบริหารเวลาในการดูแลูกค้า

STEP2 การเชื่อมบริการไปสู่การมองหาจุดซื้อขายครั้งถัดไป

       กระบวนการรักษาความสัมพันธ์ในการขาย

       แผนการดูแลด้วยช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม

       เทคนิคสำคัญในการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อจำกัดความเคลื่อนไหวคู่แข่ง

STEP3 การมุ่งแก้ไขปัญหาและเก็บความต้องการเพิ่มเติม

       แนวคิดที่ปรึกษาสู่การมองโอกาสในการแก้ไขปัญหาการขาย

       การเก็บข้อมูลและสถานการณ์ของลูกค้าในปัจจุบัน

       เทคนิค FLY FISH (ช่วงต้น) การแนะนำเบื้องต้นเพื่อเสนอทางช่วยเหลือ

       ก่อนการขาย

STEP4 การนำข้อมูลที่ได้มาทำการติดตามการขาย

       การแยกประเด็นปัญหาของลูกค้าเพื่อทำการติดตาม

       เทคนิคการสร้างประสบการณ์ที่ดีด้วยการส่งเสริมหลังการขาย

       การทำนัดเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการขายในครั้งถัดไป

STEP5 การสร้างความต้องการในการขายและการนำเสนอ

       ประเภทงานขายที่เกิดหลังการขาย

       การขายสินค้าแทนที่และการขายสินค้าทดแทน

       เทคนิค FLY FISH (ช่วงกลาง) การมุ่งการขายด้วยการย้ำจุดเจ็บปวด

STEP6 การขจัดข้อข้องใจและสร้างความมั่นใจ

       กระบวนการวิเคราะห์ประเด็นคำถามสู่การสร้างความมั่นใจ

       ประเภทการใช้ SALES TALK ในการตอบคำถาม

       การใช้วลีเชิงบวก SALES TALK สู่การสร้างความเชื่อมั่น

STEP7 การมุ่งเสนอทางเลือกเพื่อปิดการขาย

       กระบวนการสร้างประตูในการปิดการขาย

       เทคนิค FLY FISH (ช่วงจบ) การนำไปสู่การสร้างรูปแบบตัดสินใจ

 

ราคาพิเศษอย่างยิ่ง เพียงท่านละ 3,900 บาท ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไปเพียงท่านละ 3,500 บาท

วิทยากร อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

วันที่อบรม 29 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-16.00น.

สถานที่อบรม โรงเเรมอะไรซ์สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม(พร้อมกิ๊บเซทกระเป๋า) อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวันชุดบุฟเฟ่ต์

ติดต่อ Email: [email protected]
Tel: 098-820-9929

Line: @InwTraining
Www.INWTraining.com

พัฒนาบุคลากร ด้วยการฝึกอบรม ในราคาที่คุ้มค่า

หากสนใจหลักสูตรนี้เป็น IN HOUSE TRAINING สอบถามใบเสนอราคาได้ที่ [email protected]

 

 

วันที่ 2018-03-29

Spread the love