หลักสูตรวิทยากรความปลอดภัยฯสำหรับลูกจ้างใหม่ ตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัย2554

หลักสูตร วิทยากรความปลอดภัยฯสำหรับลูกจ้างใหม่
วันที่ 3-5มีนาคม65
โรงแรมคูน สุขุมวิท107(แบริ่ง)
เพียง4,900 บาท

เนื้อหาหลักสูตร
-สรุปประเด็นเนื้อหาทั้ง 3 หมวด ตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัยฯสำหรับลูกจ้างใหม่ 2554
-เทคนิคการสร้างสื่อที่โดนใจ
– เทคนิคการครองเวที
-เทคนิคการนำเสนอ
– ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
– การบริหารเวลาด้วย IBC
– การเขียนโครงสร้างหลักสูตร (การเขียนโครงสร้างหลักสูตร)
– Wrokshop ที่เข้มข้น

โดยวิทยากรคุณภาพขึ้นทะเบียนกรมสวัสดิ์ฯ
ประสบการณืสอน มากกว่า 20 ปี กว่า 2,000 องค์กร ผู้เข้าอบรมมากกว่า 50,000 คน
การันตีด้วยรางวัลจากสมาคมวิยากรและที่ปรึกษา
-วิทยากรดีเด่น ปี 2563
-ที่ปรึกษาดีเด่น ปี 2564

ติดต่อ0949918999 อ.ยอด / 0984648071 อ.แมน

Email: pdca.trainingcenter@gmail.com

Spread the love