หลักสูตรฝึกอบรม : ติดปีกการตลาดในยุคดิจิทัล

Essential Digital Marketing

ติดปีกการตลาดในยุคดิจิตอล : วันที่ 12 ก.ค.61

เมื่อสื่อดิจิตอลเข้ามามีบทบาทและมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของผู้บริโภคจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต ทำให้สินค้าและบริการต่างๆ หันมาใช้สื่อดิจิตอลในการสร้างแบรนด์ และสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภค ซึ่งเป็นสื่อที่มีศักยภาพในการกระตุ้นให้เกิดความสนใจ โดยหลักสูตรนี้จะทำความรู้จักการตลาดดิจิตอล เรียนรู้พฤติกรรมของผู้บริโภคและทฤษฎีที่ควรรู้ รวมถึงเครื่องมือการตลาดดิจิตอลที่นักการตลาดไม่ควรพลาด และนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงแนวคิดต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

Key Contents

1. ความรู้พื้นฐานที่ควรเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดดิจิตอล

• การเปลี่ยนแปลงสำคัญของโลกดิจิตอล

• การตลาดยุคใหม่กับโลกดิจิตอล

• ผู้บริโภคยุคดิจิตอล

2. ทฤษฎีการตลาดสำคัญๆ ที่นักการตลาดควรรู้

3. รู้จักเครื่องมือการตลาดดิจิตอลที่สำคัญ อาทิเช่น Search Marketing, Digital Media, Email Marketing, Social Media Marketing, Facebook, Twitter, Instragram

4. แนวคิดสำคัญของการวางแผนการตลาดดิจิตอล

5. กลยุทธ์หลักสำหรับการทำตลาดดิจิตอล

• Content Marketing มัดใจลูกค้าให้อยู่มัดด้วยเรื่องเล่า (Valuable Story) ที่ขาย (ของ) ได้

• Social Media Marketing สร้างแบรนด์ให้ปัง ดังก่อน รวยก่อน

• Video Marketing ปั้นคลิปอย่างไรให้โดนใจและได้ตังค์

6. โฆษณาออนไลน์ “เปลี่ยนคลิกเป็นยอดขาย เปลี่ยนแฟน(เพจ) ให้เป็นลูกค้า”

7. Mobile Marketing สร้างทำเลขายในมือ (ถือ) ของลูกค้า

Key Benefits

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการตลาดดิจิตอล รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภค และการเปลี่ยนแปลงที่นักการตลาดควรรู้

2. เพื่อเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการใช้เครื่องการตลาดดิจิตอลให้เหมาะกับสถานการณ์

3. เพื่อเรียนรู้แนวคิดการวางแผนการตลาดดิจิตอลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

4. เพื่อเรียนรู้วิธีนำการตลาดดิจิตอลไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

ดาวน์โหลดเอกสาร :
ลงทะเบียน Online :

ค่าธรรมเนียม

6,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

วันเวลาและสถานที่อบรม

12 กรกฏาคม 2561 09.00 – 16.00 น.

โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic Center)

ID Line : @strategiccenter

Tel : 02-5592146-7 ต่อ 105-110

E-mail : Public@sbdc.co.th

Website : http://www.sbdc.co.th

Spread the love