สัมมนาออนไลน์ฟรี! หัวข้อ การจัดการกับปัญหาด้านคุณภาพในกระบวนการหล่อโลหะ โดย ZEISS

“สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ การจัดการกับปัญหาด้านคุณภาพในกระบวนการหล่อโลหะ”

เรียน ท่านผู้เกี่ยวข้อง,
เนื่องจากผู้ผลิตและผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กต่างต้องการระบบวัดขั้นสุดท้ายหรือระบบวัดที่ใช้ในกระบวนการต่าง ๆ ที่มีความแม่นยำ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ตั้งแต่เรื่องของวัสดุจนถึงผลงานสำเร็จรูป
สัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้ความรู้ในเรื่องกระบวนการจัดการคุณภาพแบบบูรณาการที่สามารถนำมาใช้ปรับปรุงคุณภาพของการหล่อโลหะ ลดเศษโลหะที่ไม่มีประโยชน์และประหยัดต้นทุนได้มากยิ่งขึ้น
สนใจลงทะเบียนฟรีได้ที่: https://zeiss.ly/meg-mt-th1

Spread the love