สัมมนาหัวเรื่อง: การเปลี่ยนทางทหารผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล  “กุญแจสำคัญในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การยกระดับทักษะดิจิทัลข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ”

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.30 – 15.00 น. น ณ ห้องแกรนด์บอลรูมชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตั ลักษณ์กรุงเทพฯล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทีhttps://www.ega.or.th/th/ contentlist / 931/12424 /

Spread the love