สัมมนามาใหม่

อบรม ONLINE สิทธิประโยชน์เงินทดแทนใหม่ที่นายจ้างและลูกจ้างต้องทราบและปฎิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง

อบรม ONLINE สิทธิประโยชน์เงินทดแทนใหม่ที่นายจ้างและลูกจ้างต้องทราบและปฎิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง หัวข้อโพส อบรม…

HoRenSo (การรายงาน การสื่อสาร และการขอคำปรึกษา)

HoRenSo (การรายงาน การสื่อสาร…

เทคนิคการสอนงานแบบ OJT (On The Job Training)

เทคนิคการสอนงานแบบ OJT (On…

HoRenSo (การรายงาน การสื่อสาร และการขอคำปรึกษา)

HoRenSo (การรายงาน การสื่อสาร…

ทักษะและเทคนิคการเจรจาต่อรองสำหรับการขายและการตลาด

ทักษะและเทคนิคการเจรจาต่อรองสำหรับการขายและการตลาด รายละเอียด ทักษะและเทคนิคการเจรจาต่อรองสำหรับการขายและการตลาด…

ความเป็นเลิศในการเป็นผู้จัดการที่ดีและความเป็นผู้นำทีมที่ยอดเยียม

ความเป็นเลิศในการเป็นผู้จัดการที่ดีและความเป็นผู้นำทีมที่ยอดเยียม รายละเอียด ความเป็นเลิศในการเป็นผู้จัดการที่ดีและความเป็นผู้นำทีมที่ยอดเยียม…

ทักษะการสื่อสารทางธุรกิจและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน

ทักษะการสื่อสารทางธุรกิจและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน รายละเอียด ทักษะการสื่อสารทางธุรกิจและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน Business…

Trade Marketing Development : การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย

Trade Marketing Development : การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย รายละเอียด หัวข้อการอบรม…

Traditional Trade Management : การบริหารช่องทางการขาย Traditional Trade ( General Trade)

Traditional Trade Management : การบริหารช่องทางการขาย…

การนำเสนอ เพื่อการขาย

การนำเสนอ เพื่อการขาย รายละเอียด วัตถุประสงค์…

CLEVERKIDS ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก

CLEVERKIDS ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก รายละเอียด   โปรโมชั่น...เดือนพฤษภาคม…

การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค HoRenSo

การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค…

การพัฒนาทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างาน (Supervisory Skills)

การพัฒนาทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างาน…

Update สิทธิประโยชน์ตามร่างกฎหมายประกันสังคมฉบับใหม่

Update สิทธิประโยชน์ตามร่างกฎหมายประกันสังคมฉบับใหม่ รายละเอียด เนื้อหาการบรรยาย 1.ภารกิจหลักของประกันสังคมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.พ.ร.บ.ประกันสังคม…

เทคนิคการเป็นหัวหน้างานในยุค DIGITAL 4.0

เทคนิคการเป็นหัวหน้างานในยุค…